Aktualności
Szkoły wyższe
21 Listopada
Źródło: www.agh.edu.pl
Opublikowano: 2022-11-21

Centrum Cyberbezpieczeństwa rozpoczęło działalność w AGH

W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie rozpoczęło działalność Centrum Cyberbezpieczeństwa. Będzie integrować i koordynować prace prowadzone w tym obszarze przez naukowców i studentów, a ponadto zajmie się działalnością edukacyjną oraz współpracą międzynarodową.

Nowa formuła działalności Centrum to przede wszystkim krok w kierunku zintensyfikowania działalności badawczej i rozwojowej oraz zintegrowania doświadczeń naukowców i studentów całej uczelni zajmujących się zagadnieniami cyberbezpieczeństwa. Jednostka będzie także rozwijać współpracę z małopolskimi i krajowymi instytucjami publicznymi, biznesem oraz podmiotami zagranicznymi.

Obserwując współczesne trendy technologiczne i rozszerzający się krajobraz potencjalnych zagrożeń cybernetycznych, chcemy dostarczać rozwiązań, które będą służyć obronności naszego kraju, instytucji, firm, zasobów informatycznych. W Centrum Cyberbezpieczeństwa będziemy integrować dotychczas wypracowane w uczelni rozwiązania z doświadczeniem eksperckim specjalistów z tej branży oraz pasją innowatorów – podkreśla rektor AGH prof. Jerzy Lis.

Centrum ma również wspierać działalność dydaktyczną uczelni w obszarze cyberbezpieczeństwa. Będzie korzystało z istniejącego zaplecza, w tym najlepszej w Polsce infrastruktury do przetwarzania danych, laboratoriów oraz powstającego Security Operations Center, niezbędnych do realizacji projektów badawczych i rozwojowych.

AGH dołącza tym samym do znamienitego grona uczelni technicznych w Europie Środkowo-Wschodniej, jak chociażby Uniwersytetu w Tartu czy Uniwersytetu Masaryka, posiadających prężnie działające centra cyberbezpieczeństwa i priorytetowo traktujących potrzebę budowania zdolności w regionie w tej dynamicznie rozwijającej się tematyce – przyznaje prof. Marek Kisiel-Dorohinicki, związany m.in. z Laboratorium Informatyki Śledczej, istniejącym w Instytucie Informatyki AGH, które od ponad 10 lat realizuje oprogramowania wspomagające działania instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

Komisja Europejska w programie wsparcia budowy Cyfrowej Europy podkreśla, że kluczowymi cyfrowymi zasobami, które należy rozwijać w nowej perspektywie finansowej UE są systemy obliczeniowe dużej skali, sztuczna inteligencja, zaawansowane umiejętności cyfrowe oraz właśnie cyberbezpieczeństwo, a realizacja tych celów wymaga zaangażowania również uczelni wyższych. Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH już teraz rozpoczyna budowę międzynarodowych konsorcjów, by realizować projekty w ramach krajowych i europejskich programów i konkursów grantowych.

Zdolności techniczne, innowacje technologiczne i kompetencje zbudowane przez AGH w obszarze cyberbezpieczeństwa wspierają i jeszcze intensywniej będą wspierać instytucje publiczne i prywatne w zakresie ich zdolności w obszarze cyberbezpieczeństwa. Tak postrzegam rolę, jaką może odegrać w najbliższych latach Centrum. Do tego wyzwania, jakim niewątpliwie będzie dynamiczna budowa ekosystemu cyberbezpieczeństwa, wewnątrz i wokół AGH, zaprosimy także instytucje publiczne, partnerów zagranicznych, przedstawicieli sektora prywatnego, ekspertów skupionych w przyszłości w Radzie Doradczej Centrum – zapowiada Izabela Albrycht, nowa dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH.

Przez ponad dekadę była prezesem think tanku Instytut Kościuszki. Jest współtwórcą jednej z najważniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej konferencji dotyczącej strategicznych wyzwań cyberbezpieczeństwa CYBERSEC Forum. W latach 2020–2022 jako członek rady doradców NATO ds. nowych i przełomowych technologii tworzyła koncepcję DIANA (Defence Accelerator Fund for North Atlantic) oraz Funduszu Innowacyjności. Jest także członkiem Rady ds. Cyfryzacji w KPRM oraz Rady Bezpieczeństwa i Obronności przy Narodowej Radzie Rozwoju w KPRP.

źródło: AGH

Dyskusja (0 komentarzy)