Aktualności
Szkoły wyższe
25 Października
Źródło: www.kul.pl
Opublikowano: 2022-10-25

Centrum Studiów przy Areszcie Śledczym w Lublinie już działa

Przy Areszcie Śledczym w Lublinie uruchomiono Centrum Studiów KUL. Jednostka ma umożliwić skazanym kształcenie na poziomie wyższym, a także przyswojenie przez nich istotnych wartości etycznych i humanistycznych.

To pierwsza tego typu agenda uniwersytecka w Europie. Firmują ją Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Centralny Zarząd Służby Więziennej. Będzie miejscem organizacji projektów edukacyjnych czy prowadzenia studiów podyplomowych. Co ważne, z oferty KUL będą mogli skorzystać nie tylko skazani z Aresztu Śledczego w Lublinie, ale również z innych zakładów w Polsce.

Wśród nowych studentów, obecnych na immatrykulacji, było kilkunastu osadzonych, którzy zostali zrekrutowani na pierwszy rok studiów uruchomionego w tym roku II stopnia na kierunku nauki o rodzinie (specjalność animacja środowiska społecznego). Specjalność ta nie tylko jest adekwatna do potrzeb rynku pracy, ale również uwzględnia sytuację formalno-prawną osadzonych. Inna specjalność, która cieszy się dużym zainteresowaniem, to asystent osoby niesamodzielnej.

Od 2013 roku studia na KUL ukończyło prawie 30 osób odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Lublinie. To unikatowe przedsięwzięcie, które potwierdzone jest rezultatami resocjalizacyjnymi – zdecydowana większość absolwentów po opuszczeniu więzienia nie trafia już na drogę przestępczą.

Prace przygotowawcze dotyczące uruchomienia Centrum Studiów KUL przy Areszcie Śledczym w Lublinie rozpoczęły się w kwietniu br. Podjęcie studiów przez osoby pozbawione wolności – na co wskazują badania naukowe, a także doświadczenia wynikające z realizacji kształcenia akademickiego w aresztach i więzieniach – pozytywnie wpływa na osadzonych. Studiowanie zwiększa poczucie ich własnej godności oraz własnej wartości, pozwala poczuć się pełnoprawnym członkiem społeczeństwa, pogłębia wiedzę i kompetencje, które mogą być wykorzystane po zakończeniu kary. Nauka pod kierunkiem wykładowców uczy też empatii, współpracy i odpowiedzialności oraz skłania do chęci zadośćuczynienia za popełnione przestępstwa.

źródło: KUL

Dyskusja (0 komentarzy)