Aktualności
Szkoły wyższe
24 Lutego
Fot. Michał Święcicki
Opublikowano: 2020-02-24

Centrum Symulacji Medycznej otwarto na Uniwersytecie Rzeszowskim

Na Uniwersytecie Rzeszowskim uruchomiono Centrum Symulacji Medycznej. Jednostka jest częścią Kolegium Nauk Medycznych.

Centrum Symulacji Medycznej, ulokowane w dawnym budynku Instytutu Fizjoterapii, ma prawie 3 tys. metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. W pierwszej kolejności oddano II piętro, które zostało zaadaptowane w celu kształcenia praktycznego pielęgniarek i położnych. Powstały sale symulacyjne niskiej, pośredniej i wysokiej wierności oraz sale przeznaczone między innymi do opieki położniczej, opieki pielęgniarskiej, sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sala do ćwiczeń umiejętności położniczych – sala porodowa czy też sala do kształtowania umiejętności technicznych. Sale wysokiej wierności zostały wyposażone w niezbędny nowoczesny sprzęt medyczny, tj. defibrylatory, respiratory, kardiomonitory oraz zaawansowane technologicznie symulatory pacjentów w różnym wieku. Symulatory te dają możliwość wykonywania badań w czasie rzeczywistym, prezentując różne funkcje fizjologiczne, reakcje na bodźce, zmiany osłuchowe, a przez to również możliwość wywołania różnego rodzaju objawów chorobowych według ułożonego scenariusza symulacyjnego. W sali opieki położniczej  wyposażonej w zaawansowany symulator porodowy studenci mają możliwość doskonalenia umiejętności praktycznych techniki odbioru porodu. Sale pośredniej i niskiej wierności wyposażone są fantomy oraz trenażery mające na celu doskonalenie umiejętności technicznych.

Sale symulacyjne dzięki wyposażeniu w system audio-video umożliwiają rejestrowanie scenariuszy symulacyjnych. Tak nagrana sesja symulacyjna następnie jest szczegółowo omawiana z uczestnikami symulacji w salach przygotowanych do debriefingu – omówienia i analizy zajęć, wyposażonych w sprzęt multimedialny.

Oprócz tego Centrum posiada także sale przystosowane do przeprowadzenia egzaminu OSCE – obiektywny strukturyzowany egzamin kliniczny (Objective Structured Clinical Examination). Egzamin OSCE pozwala ocenić stopień osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych zdobytych w całym toku studiów.

W najbliższym czasie zostanie zaadoptowane i wyposażone I piętro oraz parter, dając możliwość kształcenia także kierunku lekarskiego w wyspecjalizowanych salach, jak na przykład pracowni do nauki umiejętności chirurgicznych czy sali Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) – pediatryczna. Remontowi zostanie poddana także kondygnacja na poziomie -1 (piwnice), gdzie znajdować się będzie między innymi sala środowiskowa i symulator karetki, umożliwiający odtworzenie warunków działania zespołu karetki oraz różnych warunków środowiskowych.

Projekt „SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego pielęgniarek i położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jego całkowita wartość to 4,1 mln zł, a dofinansowanie wyniosło blisko 3,5 mln zł.

Na wart 13,5 mln zł projekt „WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej –program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego” uczelnia otrzymała z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 prawie 11,4 mln zł.

źródło: URz

 

Dyskusja (0 komentarzy)