Aktualności
Szkoły wyższe
08 Kwietnia
Fot. Kazimierz Adamczewski
Opublikowano: 2019-04-08

Centrum Symulacji Medycznej UZ z rekomendacją SESAM

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, jako pierwsze w Polsce, otrzymało rekomendację Stowarzyszenia Europejskich Centrów Symulacji Medycznej (Society in Europe for Simulation Applied to Medicine, SESAM).

Zielonogórskie MCSM jest jednostką Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu. Jego tworzenie rozpoczęto w 2017 roku, a inauguracja działalności odbyła się 23 stycznia 2019 roku. W lutym przeprowadzono pierwsze zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku pielęgniarskiego. Wcześniej przeprowadzono pierwsze podstawowe kursy z zakresu metodologii symulacji medycznej dla pielęgniarek, które obecnie nauczają w centrum symulacji. W całym 2018 i w pierwszym kwartale 2019 roku w MCSM zorganizowano 12 kursów: wprowadzenie do symulacji medycznej, kursów egzaminowania OSCE, kursy z zakresu niskiej i pośredniej wierności.

Centrum posiada jedną salę wysokiej jakości z trzema symulatorami pacjenta (pacjenta dorosłego, dziecka oraz niemowlęcia), pracownię umiejętności technicznych, pracownię podstawowych umiejętności pielęgniarskich, salę do debriefingu, salę BLS (podstawowej pomocy medycznej)  i ALS (zaawansowanej pomocy medycznej) oraz 2 sale do przeznaczone do egzaminu OSCE. Zespół liczy 4 instruktorów symulacji medycznej, 2 techników i 8 nauczycieli przeszkolonych w zakresie metodologii symulacji medycznej.

Na pomysł, by zabiegać o rekomendację SESAM wpadła Agnieszka Żeromska-Michniewicz, kierownik MCSM UZ.

– Od początku myślałam, żeby po uruchomieniu naszego centrum zgłosić je do SESAM i aplikować o dołączenie do centrów symulacji medycznej rekomendowanych przez tę organizację. Centrum, żeby zaliczyć je do międzynarodowej sieci centrów symulacji medycznej, musi funkcjonować, być wyposażone w odpowiedniej jakości sprzęt do symulacji medycznej oraz sprzęt medyczny, posiadać wykwalifikowaną kadrę instruktorską oraz techniczno-informatyczną, prowadzić zajęcia metodą symulacji medycznej oraz aktywnie uczestniczyć w zakresie rozpowszechniania nauczania metodą symulacji medycznej poprzez organizowanie konferencji, warsztatów, zawodów symulacji medycznej, podnoszenie kwalifikacji kadry instruktorskiej, techniczno-informatycznej oraz managerskiej, współpracę z innymi centrami symulacji medycznej z kraju i zagranicy – mówi Agnieszka Żeromska-Michniewicz.

Na co dzień zespół MCSM doskonali swoje umiejętności uczestnicząc w konferencjach i warsztatach (Sesam 2017, Forum Edukacji Medycznej w Krakowie, Międzynarodowa Konferencja organizowana każdego roku przez Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi). W 2018 roku zespół MCSM zorganizował również pierwszą konferencję symulacji medycznej EXPO. To wydarzenie wejdzie na stałe do kalendarza konferencji Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ. MCSM współpracuje z Wojskowym Ośrodkiem Kształcenia Medycznego w Łodzi, Collegium Medicum UJ w Krakowie, centrami symulacji w Gdańsku, Poznaniu, Kielcach oraz Rzeszowie. Z tymi dwoma ostatnimi zielonogórskie MCSM zorganizuje wkrótce zawody symulacji medycznej.

Źródło: UZ

 

Dyskusja (0 komentarzy)