Aktualności
Szkoły wyższe
19 Marca
Źródło: www.pwszchelm,edu.pl
Opublikowano: 2021-03-19

Centrum symulacji dla pielęgniarek powstało w PWSZ w Chełmie

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie otwarto Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. Inwestycja pochłonęła 2,5 mln zł.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, zlokalizowane przy ul. Pocztowej 52 w Chełmie, to część Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Powstało w celu podniesienia jakości kształcenia w zakresie rozwoju umiejętności praktycznych na kierunku pielęgniarstwo I stopnia. Do dyspozycji studentów oddano m.in. salę symulacji wysokiej wierności, salę do prowadzenia czynności resuscytacyjnych w zakresie ALS, salę do prowadzenia czynności resuscytacyjnych w zakresie BLS, salę do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, salę do ćwiczeń umiejętności technicznych, pomieszczenie kontrolne oraz salę egzaminacyjną OSCE. Pracownie pielęgniarskie wyposażone zostały w zaawansowane technologicznie symulatory pacjenta, najnowszy niezbędny sprzęt medyczny oraz system audio-wideo do rejestracji sesji symulacyjnych. Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszego wyposażenia, m.in. trenażerów i manekinów treningowych do nauczania poszczególnych umiejętności manualnych (np. intubacja dotchawicza, wentylacja zastępcza, wkłucia dożylne), jak i bardziej zaawansowanych symulatorów, odzwierciedlających rzeczywistych pacjentów, studenci będą mogli ćwiczyć w bezpiecznym środowisku, w którym wielokrotne powtarzanie danej czynności, a nawet popełnianie błędów nie zagraża bezpieczeństwu pacjenta. Dzięki temu zdobędą umiejętności postępowania w rożnych, często bardzo skomplikowanych przypadkach klinicznych.

Jako uczelnia o profilu praktycznym przykładamy ogromną wagę do tego wymiaru kształcenia. Chcemy, by nasi absolwenci konkurując na rynku pracy, wygrywali przygotowaniem praktycznym na najwyższym poziomie. Niewątpliwie przyczyni się do tego nowocześnie wyposażone Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, które wraz z nową siedzibą Instytutu Nauk Medycznych, powstającą przy ul. Batorego w Chełmie, będzie odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się sytuację w świecie medycznym. – mówi dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ, rektor uczelni.

Budowa Instytutu miała ruszyć pod koniec ubiegłego roku, jednak wydłużające się procedury w chełmskim magistracie, związane z uzyskaniem wymaganych pozwoleń, znacząco opóźniły rozpoczęcie prac. Obiekt stanie przy ulicy Batorego na terenach, które uczelnia bezpłatnie otrzymała od miasta na cele statutowe. Jest częścią szerszego planu rozwojowego uczelni związanego z rozbudową infrastruktury dotyczącej kształcenia w obszarach medycznych. Trzykondygnacyjny gmach wyposażony w garaż podziemny będzie miał powierzchnię 4 tys. metrów kwadratowych. Uczelnia przeznaczyła na budowę 32 mln zł. W INM kształcić się będą przyszłe pielęgniarki oraz ratownicy medyczni.

Wierzę, że rozwijający się Instytut Nauk Medycznych PWSZ w Chełmie stanie się już w niedługim czasie jednym z  najnowocześniejszych ośrodków kształcących, obok pielęgniarek i pielęgniarzy, także ratowników medycznych, położne i położników, a także lekarzy – podsumował rektor chełmskiej PWSZ.

Obecnie kształcenie w PWSZ w Chełmie odbywa się na 10 kierunkach, zarówno humanistycznych, jak i typowo technicznych.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej powstało w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt inwestycji to ponad 2,5 ml zł.

MK, źródło: PWSZ

Dyskusja (0 komentarzy)