Aktualności
Szkoły wyższe
26 Stycznia
Opublikowano: 2021-01-26

Centrum zaawansowanych technologii lekkich

Centrum badawczo-rozwojowe dotyczące zaawansowanych technologii lekkich powstaje na Politechnice Opolskiej. Jego uruchomienie kosztować będzie prawie 9 mln zł.

W nowoczesnych laboratoriach, które zlokalizowane zostaną w Centrum Projektowym Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich Politechniki Opolskiej, prowadzone będą badania naukowe dotyczące wypracowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych i produktowych w obszarze zaawansowanych technologii lekkich.

Realizacja projektu pozwoli nie tylko na rozwój naukowy i badawczy w regionie, ale także przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw, zatrudnienia i wyszkolenia kolejnych specjalistów, wzrostu liczby wdrożeń i uzyskiwanych patentów, rozwoju współpracy z jednostkami naukowymi w kraju i zagranicą, oraz do wzrostu potencjału regionu jako miejsca lokowania przyszłych inwestycji – tłumaczy Grzegorz Stankiewicz, główny specjalista ds. współpracy z biznesem Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich PO.

W centrum powstaną trzy laboratoria badawcze. Na stanowisku do wieloosiowych badań zmęczeniowych w szerokim zakresie temperatur znajdzie się m.in. wieloosiowa maszyna zmęczeniowa hydrauliczna wraz z oprzyrządowaniem i specjalistycznym oprogramowaniem. Laboratorium oceny materiałów i struktur zostanie wyposażone m.in. w maszynę współrzędnościową pomiarową wraz z mobilnym skanerem, skaningowym mikroskopem elektronowym i nanotwardościomierzem. Z kolei w laboratorium ocen środowiskowych staną m.in. komora klimatyczna, komora solna, komora starzeniowa i spektrometr. Badacze spojrzą do wnętrza materiałów, będą badać ich morfologię, a to pozwoli na ocenę pęknięć i wytrzymałości na temperatury. Okres badań trwających nierzadko 30 lat, dzięki zakupionym urządzeniom skrócony będzie do kilku dni.

Przemysł obecnie jest nastawiony na materiały hybrydowe i kompozytowe. W jednym produkcie mamy połączenie tworzyw sztucznych, metali, włókien. Musimy poznać, jak wpływają one na nasze środowisko. W centrum będziemy poznawać ich właściwości. Nowe materiały mają mieć obniżoną wagę i na to głównie będziemy zwracać uwagę – podkreśla dr hab. inż. Anna Król z Centrum Zaawansowanych Technologii Lekkich.

To właśnie zadaniom związanym z działalnością Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich służyć będą tworzone laboratoria. Mają się one przyczynić do rozwoju dwóch istotnych dyscyplin naukowych, z którymi uczelnia wiąże swoją przyszłość: inżynierii mechanicznej oraz inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki. Jak zapewniają pomysłodawcy, park maszyn będzie także wykorzystywany dydaktycznie, ale główny obszar jego zastosowania został skierowany na przemysł.

Plany zakupowe związane z wyposażeniem laboratoriów poprzedziły spotkania i rozmowy bezpośrednie z przedstawicielami przemysłu z całego kraju, mające na celu zapoznanie się z zapotrzebowaniem firm na aparaturę i obszarem badawczym, który najbardziej interesuje przedsiębiorstwa. Po zrealizowaniu projektu będziemy mogli świadczyć komercyjne usługi kompleksowo w jednym miejscu, bazując na nowoczesnym i unikalnym sprzęcie laboratoryjnym – zapowiada Stankiewicz.

Stworzenie i wyposażenie trzech nowych laboratoriów będzie kosztować 8,5 mln zł, z czego lwia część (6,3 mln zł) pokryta zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020. Resztę sfinansuje uczelnia z własnych środków. Obecnie trwa zakup aparatury do centrum. Sale laboratoryjne w budynku Wydziału Mechanicznego przygotowywane są pod względem wymagań technicznych.

Centrum Projektowe Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich (FPC ALighT) to pierwszy w Polsce oddział jednej z najważniejszych, europejskich instytucji wspierających przemysł i wdrażających nowe rozwiązania technologiczne. Działalność rozpoczęło 1 września 2018 roku. Partnerem Politechniki Opolskiej jest Park Naukowo-Technologiczny w Opolu, a zadaniem – „odchudzenie” materiałów używanych w motoryzacji, lotnictwie i inżynierii lądowej. Każdy z 72 funkcjonujących na całym świecie „oddziałów” Instytutu Fraunhofera specjalizuje się w pewnej dziedzinie. Opolski, obok głównego profilu, podejmuje również zagadnienia związane z przetwórstwem węgla, przemysłem kolejowym i metalowym oraz elektromobilnością.

MK, źródło: PO

Dyskusja (0 komentarzy)