Aktualności
Szkoły wyższe
28 Kwietnia
Fot. Marian Misiakiewicz
Opublikowano: 2017-04-28

Certyfikat „Studia z przyszłością” dla kierunku Technologia chemiczna

Finał II edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji „Studia z przyszłością”, organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC odbył się 13 kwietnia 2017 r. Program ten służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków i programów studiów na polskich uczelniach. Certyfikatami „Studia z przyszłością” organizatorzy uhonorowali kierunki studiów, które gwarantują realizację kształcenia według oryginalnych i wartościowych programów dobrze odpowiadających na potrzeby rynku pracy.

Tytularną akredytację uzyskały studia II stopnia prowadzone na kierunku Technologia chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej.

Eksperci oceniający programy studiów zgłoszone do akredytacji „Studia z przyszłością”, którzy badali m.in. innowacyjność przyjętych przez szkoły wyższe efektów kształcenia, stosowane metody dydaktyczne czy formy i zakres współpracy uczelni z pracodawcami, docenili fakt, że prowadzone kształcenie zapewnia studentom studiów kierunku Technologia chemiczna zdobycie takich umiejętności i kompetencji inżynierskich podbudowanych wiedzą z zakresu nauk chemicznych i technologii chemicznej, które powodują, że absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych. Jest to szczególnie istotne w aspekcie tego, że do strategicznych sektorów gospodarki województwa podkarpackiego ujętych w strategii rozwoju regionalnego, oprócz sektora lotniczego i informatycznego, należy właśnie sektor przemysłowy (z chemicznym i farmaceutycznym), a właśnie w tym zakresie kształcą się studenci wyróżnionego kierunku.

Uzyskując ten certyfikat, PRz dołączyła do grona uczelni prowadzących najbardziej innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów w Polsce.

Szczegółowe informacje o wyróżnionych oraz obszerna fotorelacja z gali są dostępne na stronie internetowej http://www.studiazprzyszloscia.pl/glowna.

Anna Worosz

Dyskusja (0 komentarzy)