Aktualności
Szkoły wyższe
14 Września
Opublikowano: 2017-09-14

Chemia kryminalistyczna i sądowa II stopnia – jedyny taki kierunek w Polsce

Jeszcze tylko do 18 września 2017 potrwa rekrutacja na kierunek chemia kryminalistyczna i sądowa na Uniwersytecie w Białymstoku. To tegoroczna nowość w ofercie studiów II stopnia na największej podlaskiej uczelni, a zarazem jedyny taki kierunek w Polsce. Na jego utworzenie UwB uzyskało 800 tys. dofinansowania w konkursie na nowe programy kształcenia zorganizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na studia mogą rekrutować się absolwenci studiów pierwszego stopnia lub magisterskich, nie tylko biologicznych czy chemicznych, ale też medycznych (takich jak analityka medyczna czy farmacja) albo technicznych (np. inżynierii materiałowej lub poligrafii).

Będą to studia interdyscyplinarne. Ich plan został przygotowany w ramach współpracy Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym w Warszawie, Laboratorium Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Izbą Celną w Białymstoku. Dwuletni cykl kształcenia obejmuje zagadnienia m.in. z zakresu analizy materiałów dowodowych przestępstw, nowoczesnych technik kryminalistycznych, współczesnych metod analizy, daktyloskopii, autentykacji produktów, sadowej analityki medycznej, toksykologii. Studenci poznają także podstawy prawa karnego.

– Zależy nam na tym, by wyposażyć studentów w jak najwięcej praktycznych umiejętności, takich, jakich oczekują pracodawcy. Ci ostatni mieli ogromny wkład w opracowanie formuły studiów: zajęcia odbywać się będą w formie warsztatów w całości prowadzonych przez przedstawicieli pracodawców, zajęć projektowych oraz ćwiczeń w specjalistycznych laboratoriach, które dzięki otrzymanemu dofinansowaniu wzbogacimy o dodatkowy sprzęt i materiały, specjalnie na potrzeby tego kierunku – mówi koordynatorka projektu, dr Karina Sachpazidu-Wójcicka z Uniwersytetu w Białymstoku. – Nasi studenci będą uczyć się wykrywania materiałów wybuchowych, badania śladów przestępstw, odcisków palców i wielu innych zagadnień. A wszystko pod okiem doświadczonych praktyków, którzy na co dzień zajmują się poszukiwaniem przestępców zarówno w terenie, jak i w kryminalnych laboratoriach, ludzi którzy posiadają największe doświadczenie w kraju w rozwiązywaniu kryminalnych zagadek.

Absolwenci nowego kierunku będą mogli pracować w laboratoriach kryminalnych policji, laboratoriach celnych, jadnostakch naukowych i badawczych, ale swoją wiedzę będą też mogli wykorzystać w przemyśle chemicznym czy spożywczym. Świetnie sprawdzą się także w pracy w interdyscyplinarnych zespołach naukowo-badawczych, laboratoriach analitycznych, diagnostycznych, zakładach medycyny sadowej, ale również w instytucjach wydających opinie dla sądów.

Na nowym kierunku będzie mogło studiować 30 osób. Szczegóły na stronie IRK:

https://irk.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=ChemKiS_S2_KRK&kategoria=studia_2.

Katarzyna Dziedzik

Dyskusja (0 komentarzy)