Aktualności
Szkoły wyższe
23 Stycznia
Opublikowano: 2018-01-23

Ciągła aktualizacja wiedzy niezbędna

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu rozpoczyna współpracę z firmą Beyond.pl, która jest operatorem dwóch centrów przetwarzania danych.

Celem podjętej inicjatywy ma być integracja branży naukowej z sektorem biznesowym. Dzięki dwustronnej kooperacji poznańscy studenci wspierać będą firmę przy organizowaniu szeregu wydarzeń naukowych, otrzymają także możliwość zrealizowania programu praktyk, ponadto dostaną szansę uczestniczenia w różnorakich warsztatach. W perspektywie znajdzie się ponadto wizytacja Data Center 2, gdzie znajduje się trasa edukacyjna, której eksploracja pozwala poznać system ochrony danych potwierdzony pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej, a wydawanym przez amerykańską instytucję ANSI, certyfikatem Rated 4.

Jak podkreślił dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. nadzw., prorektor ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zmieniająca się błyskawicznie branża informatyczna wymaga ciągłej aktualizacji posiadanych zasobów wiedzy. Dzięki współpracy z Beyond.pl uczelnia może modernizować swoją ofertę edukacyjną w oparciu o obowiązujące trendy, tak by absolwenci wchodzący na rynek pracy byli merytorycznie przygotowanymi specjalistami.

Michał Grzybkowski, prezes i założyciel Beyond.pl, zwraca uwagę na fakt, że w chwili obecnej polski rynek pracy zmaga się z brakiem prawie 30 tys. pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje informatyczne. Współpraca kierowanej przez niego firmy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu pozwolić ma na zniwelowanie tego problemu poprzez kształcenie kadr posiadających wymagane kompetencje.

az

(źródło: ue.poznan.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)