Aktualności
Szkoły wyższe
06 Kwietnia
Opublikowano: 2022-04-06

Collegium Civitas uruchamia studia pomostowe w języku ukraińskim

Najpierw przez rok studia w języku ukraińskim, a później możliwość kontynuowania nauki już na ścieżce w pełni polskojęzycznej. Collegium Civitas uruchamia studia z rocznym programem pomostowym, który ma zachęcić młode osoby pochodzące z Ukrainy do rozpoczęcia kształcenia w Polsce.

Oferta obejmuje dwa kierunki cieszące się wśród Ukraińców obecnie studiujących w Collegium Civitas największym powodzeniem: stosunki międzynarodowe i zarządzanie. Rekrutacja do programu rozpocznie się 26 kwietnia.

Studentki i studenci pochodzący z Ukrainy uczą się w Collegium Civitas już od kilkunastu lat. W tym roku akademickim to blisko 400 osób, które studiują w języku polskim lub angielskim. W sytuacji, kiedy od początku agresji Rosji granicę polsko-ukraińską przekroczyło już ponad 2 miliony uchodźców z Ukrainy, a część z nich zechce lub będzie musiało zostać w naszym kraju na dłużej, pomoc im w normalnym funkcjonowaniu jest niezmiernie ważna. Stąd właśnie pomysł na zorganizowanie studiów z rocznym programem pomostowym w języku ukraińskim – tłumaczy  prof. Stanisław Mocek, rektor Collegium Civitas.

Nowość w ofercie skierowana jest do osób, które chcą po raz pierwszy rozpocząć naukę w Collegium Civitas na studiach pierwszego stopnia. Studia z rocznym programem pomostowym poprzedzone będą kursem języka polskiego, w ramach którego uczestnicy będą doskonalić i utrwalać znajomość języka, co w przyszłości pozwoli im na swobodne kontynuowanie nauki na studiach prowadzonych w całości w języku polskim.

Proponowane w Collegium Civitas studia z rocznym programem pomostowym wpisują się w wizję kształcenia zgodnego z najwyższymi standardami jakości, a zarazem realizowanego w środowisku międzynarodowym i otwartym na osoby przybywające do nas z całego świata. W obliczu tragicznych wydarzeń za wschodnią granicą Polski rozszerzamy naszą ofertę, by udostępnić ją także osobom niewładającym obecnie ani językiem polskim, ani angielskim, chcącym zarazem kontynuować swoją edukację. Wierzymy, że w ten sposób możemy wesprzeć kształcenie młodego pokolenia Ukrainek i Ukraińców, którego rola w odbudowie zniszczonej wojną ojczyzny będzie nie do przecenienia – dodaje dr Roland Zarzycki, prorektor ds. dydaktycznych CC.

Wśród pracowników administracyjnych i nauczycieli akademickich Collegium Civitas już w tym momencie nie brak obywateli Ukrainy, którzy będą wspierać projekt od strony organizacyjnej. Jak podkreśla dr Zarzycki, uczelnia jest otwarta na zatrudnienie kolejnych wykładowców, którzy podobnie jak studenci uciekli z Ukrainy przed wojną i mogliby poprowadzić zajęcia właśnie w ramach studiów z rocznym programem pomostowym.

Od początku wojny w Ukrainie Collegium Civitas aktywnie wspiera studentów z Ukrainy, a także ich rodziny. Powołany został m.in. zespół, którego zadaniem jest monitorowanie sytuacji, reagowanie na potrzeby zgłaszane przez studentów pochodzenia ukraińskiego oraz realizowanie różnych form wsparcia – finansowego, psychologicznego czy w zakresie dydaktycznym. Z inspiracji społeczności akademickiej, uczelnia powołała także specjalny Fundusz Pomocy Studentkom, Studentom i Pracownikom Collegium Civitas oraz ich rodzinom z Ukrainy.

Chcemy, aby wszystkie pomysły były tworzone w ścisłej współpracy z naszymi obecnymi studentami – to oni najlepiej wiedzą, jak pomóc swoim koleżankom i kolegom – podkreśla rektor CC.

Collegium Civitas to uczelnia, która od 25 lat kształci specjalistów z zakresu nauk społecznych i politycznych, zarządzania, marketingu i bezpieczeństwa. Znajduje się w ścisłej czołówce najbardziej umiędzynarodowionych uczelni w Polsce oraz niezmiennie od 20 lat w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni niepublicznych w kraju.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)