Aktualności
Szkoły wyższe
08 Lipca
Fot. Adam Czernenko
Opublikowano: 2022-07-08

Collegium Polonicum z nową aulą

Ponad 400 miejsc, wygodne fotele, nowoczesne oświetlenie oraz nagłośnienie – tak prezentuje się po remoncie duża aula Collegium Polonicum w Słubicach, jedna z największych i najnowocześniejszych sal w regionie. Jej oficjalne otwarcie zaplanowano na 21 października podczas inauguracji nowego roku akademickiego.

Remont auli był konieczny po tym, jak w lipcu 2018 roku strawił ją pożar. Ogień oraz akcja gaśnicza wyrządziły olbrzymie szkody w reprezentacyjnej sali, która wymagała kompletnego odbudowania wnętrza oraz elementów dachu. Dzięki sprawnej akcji gaśniczej pożar nie rozprzestrzenił się, a pracownicy Collegium Polonicum uratowali m.in. cenny fortepian.

Nową aulę, podobnie jak cały kompleks Collegium Polonicum, zaprojektował architekt Tomasz Durniewicz. Salę wyposażono w 420 wygodnych foteli (o 36 więcej niż przed pożarem), nowoczesne oświetlenie oraz nagłośnienie. Będą się w niej odbywać uroczystości akademickie, konferencje, ale również koncerty i przedstawienia teatralne. Uczelnia już korzysta z sali, a pod koniec września odbędzie się tam pierwsze wydarzenie kulturalne. Oficjalne otwarcie zaplanowano na 21 października podczas inauguracji nowego roku akademickiego. Koszt remontu wyniósł blisko 7 mln zł, z czego 730 tys. zł przekazał Urząd Miasta i Gminy Słubice.

Collegium Polonicum w Słubicach jest wspólną placówką naukowo-badawczą dwóch partnerskich uniwersytetów: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W ub.r. obchodziło swoje 30-lecie. Przez ten czas mury uczelni opuściło prawie 3,6 tys. absolwentów.

Głównym zadaniem placówki jest działanie na rzecz naukowej i kulturalnej współpracy między Polską a Niemcami. Profil uczelni jest pochodną kierunków studiów oraz programów badawczych istniejących w UAM w Poznaniu oraz w UEV we Frankfurcie nad Odrą. Obecnie w jednostce studiuje około 400 studentów i studentek, w tym ponad 20% z nich to cudzoziemcy, m.in. z Niemiec, Chin, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Bangladeszu, Egiptu czy Meksyku. Kadra naukowa liczy 46 osób, w tym 18 profesorów. Prawie połowa z nich to obcokrajowcy.

Studenci CP mogą poszczycić się licznymi wyróżnieniami i nagrodami: Agnieszka Poteralska została laureatką w konkursie Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra (listopad 2019), a także – jako pierwsza polska prawniczka – wygrała wraz z zespołem Global Legal Hackathon, konkurs programowania rozwiązań technologicznych dla branży prawniczej zorganizowany w Nowym Jorku (maj 2019); z kolei Monika Pierzchlewicz zdobyła drugą nagrodę w Konkursie Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” na najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego (listopad 2019).

W 2020 r. w CP powołano European New School of Digital Studies, której zadaniem jest prowadzenie transdyscyplinarnych badań nad wyzwaniami społeczeństwa cyfrowego. Projekty naukowe oraz programy studiów łączą ekonomię, socjologię, prawo oraz nauki techniczne i informatyczne. Planowane jest także uruchomienie nowego kierunku studiów inżynierskich: gospodarka przestrzenna, w ramach którego realizowane będą dwie specjalności: rewitalizacja miast i obszarów wiejskich oraz planowanie strategiczne i przestrzenne w logistyce i transporcie.

W Collegium Polonicum działają również Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, Archiwum im. Karla Dedeciusa oraz Archiwum Ludzkich Losów „My Life”.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)