Aktualności
Szkoły wyższe
19 Października
Fot. Agnieszka Wrońska
Opublikowano: 2021-10-19

Cyfrowa integracja lubelskich uczelni

Rektorzy pięciu lubelskich uczelni podpisali wspólną deklarację przystąpienia do działań na rzecz utworzenia Lubelskiej Unii Cyfrowej. Obecny podczas uroczystości minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz powstanie w Lublinie nowy instytut specjalizujący się w cyfryzacji.

Celem utworzenia Lubelskiej Unii Cyfrowej jest opracowywanie innowacyjnych rozwiązań między innymi w obszarze medycyny, transportu, środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju całego regionu. Deklarację przystąpienia do niej podpisali rektorzy: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (prof. dr hab. Radosław Dobrowolski), Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski), Politechniki Lubelskiej (prof. dr hab. Zbigniew Pater), Uniwersytetu Przyrodniczego (prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk) oraz Uniwersytetu Medycznego (prof. dr hab. Wojciech Załuska. Ta ostatnia uczelnia jest liderem projektu.

Łącząc potencjał płynący z naszych uczelni, możemy wykorzystać ten ogromny wachlarz kompetencji tworząc Lubelską Unię Cyfrową, która podejmie działania na rzecz rozwoju umiejętności i kompetencji cyfrowych (…) Stworzenie Lubelskiej Unii Cyfrowej jest odpowiedzią na potrzebę szybkiego i bardziej elastycznego reagowania uczelni za zapotrzebowanie na usługi zdalne – przyznał rektor UM w Lublinie.

To kolejny etap integracji środowiska akademickiego w Lublinie. Od 2017 roku istnieje Związek Uczelni Lubelskich, którego celem jest wspieranie realizacji wspólnych zadań, m.in. w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, dydaktyki, komercjalizacji wyników badań oraz upowszechniania osiągnięć nauki, kultury i techniki.

Cyfryzacja życia akademickiego to jest sprawność zarządzania, szybkość przepływu informacji, nadzór na tymi działaniami. Uczyniliśmy ważny, znaczący krok w stronę działań związanych z informatyzacją oraz wspólną obsługą życia informatycznego naszych uczelni i przede wszystkim w stronę integracji działań całego środowiska akademickiego – zauważył rektor UMCS.

Do głównych zadań Lubelskiej Unii Cyfrowej należeć będą:

  • wspólne działania na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych, tworzenia infrastruktur cyfrowych oraz transformacji cyfrowej regionu;
  • podejmowanie wspólnych działań w obszarze cyfryzacji z uwzględnieniem zasad ochrony przed zagrożeniami cyfrowymi;
  • zapewnienie rozwoju i stosowania metod sztucznej inteligencji w sposób gwarantujący poszanowanie praw człowieka i podniesienie poziomu zaufania społecznego;
  • rozwój środowiskowej infrastruktury cyfrowej służącej partnerom Lubelskiej Unii Cyfrowej, innym członkom społeczności akademickich, jak również mieszkańcom miasta, regionu i kraju;
  • zwiększenie zdolności partnerów-założycieli Lubelskiej Unii Cyfrowej w zakresie opracowywania innowacyjnych rozwiązań m.in. w obszarach: medycyny, transportu, środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju regionu, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich;
  • współpraca z gospodarką i otoczeniem społecznym i administracyjnym, w szczególności z rozwijającymi się przedsiębiorstwami i instytucjami w obszarze technologii cyfrowych;
  • wzmocnienie świadomości i kompetencji odbiorców rozwiązań cyfrowych w zakresie społecznej odpowiedzialności i etyki stosowanych technologii;
  • zwiększenie dostępu do wysokiej jakości danych przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych i danych wrażliwych;
  • stworzenie regionalnej przestrzeni danych dot. szeroko rozumianego zdrowia;
  • wykorzystanie technologii cyfrowych w innowacyjnych rozwiązaniach na rzecz środowiska naturalnego i klimatu.

Podpisanie deklaracji jest kontynuacją inicjatywy podjętej w maju br. W uroczystości uczestniczył minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, który zapowiedział, że w uzgodnieniu z prezesem Sieci Badawczej Łukasiewicz Piotrem Dardzińskim powstanie w Lublinie nowy instytut specjalizujący się w cyfryzacji.

W moim przekonaniu, wersja minimum to jest usprawnienie cyfryzacji oraz informatyzacji wszystkich lubelskich uczelni wchodzących w skład Lubelskiej Unii Cyfrowej, która ma za zadanie usprawnienie dydaktyki i nauki, a także obsługi administracyjnej. A wersja maksimum, która mi się marzy, to jest stworzenie z Lublina co najmniej jednego z kilku – jeśli nie najważniejszego – centrum sztucznej inteligencji. I tu pokładam wielkie nadzieje w nowym instytucie – przyznał szef resortu.

MK, źródło: UM, UP, UMCS

Czy już czas na Uniwersytet Lubelski? – o potencjalnej federacji lubelskich uczelni pisaliśmy w FA w numerze 7-8/2021

Dyskusja (0 komentarzy)