Aktualności
Szkoły wyższe
02 Lutego
Opublikowano: 2017-02-02

CZIiTT PW, czyli jak nauka spotyka się z biznesem

Naukowiec potrzebuje biznesowego partnera do swojego projektu, firma szuka innowacyjnych rozwiązań, które mogłaby zastosować. Naukowiec nie chwali się swoimi badaniami, firma nie chce, by konkurenci dowiedzieli się, nad czym pracuje. Jak naukowiec i firma maja się w związku z tym odnaleźć, spotkać i porozumieć? Z pomocą w takich sytuacjach przychodzi Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. 

Ośrodek istnieje nieco ponad rok – uroczyście otwarto go 19 listopada 2015 roku. Budowa obiektu była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 oraz ze środków krajowych.

Powszechne wykorzystanie tego, co tworzą naukowcy i studenci to dla uczelni, nie tylko Politechniki Warszawskiej, duże wyzwanie. Pomagać ma w tym właśnie CZIiTT PW. Ośrodek składa się z siedmiu działów, które w różny sposób wspierają innowacyjność.

Własne badania i wspieranie naukowców

Dział Badań i Analiz inicjuje i realizuje interdyscyplinarne projekty badawcze. DBA to interdyscyplinarny zespół badaczy posiadający duże doświadczenie w badaniach naukowych i komercyjnych, jego pracownicy posiadają wiedzę i kompetencje z zakresu socjologii, ekonomii, psychologii, informatyki, polityki społecznej i nauk o kulturze – Staramy się tworzyć projekty, które wykorzystują potencjał naszych naukowców, a także umiejętności i doświadczenie pracowników działu w zakresie badań społeczno-ekonomicznych – wyjaśnia Anna Rogowska, dyrektor CZIiTT PW. – Przez rok działalności zrealizowaliśmy 36 projektów badawczych dla jednostek PW oraz otoczenia społeczno-gospodarczego PW, w ramach których przebadano ponad 3000 respondentów.

Dział korzysta z profesjonalnego oprogramowania badawczego (CADAS Software, IBM SPSS Statistics, STATISTICA, Tableau, Atlas.ti) i nowoczesnego wyposażenia: sieci laboratoriów (m.in. badań społecznych, przetwarzania danych i analiz, prac projektowych), pracowni badawczych (kreatywności i fokusowej), a także studia nagrań.

Komercjalizacja rozwiązań opracowanych na PW to cel przyświecający Działowi Komercjalizacji i Transferu Technologii. Dlatego też pracownicy tej części CZIiTT PW dbają o to, by umożliwić nawiązanie kontaktu między naukowcami a firmami, a potem pomagają w prowadzeniu negocjacji, a także sprzedaży lub licencjonowaniu. – Do tej pory, we współpracy z Instytutem Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej, pomogliśmy w zawarciu 18 umów licencyjnych – mówi dyrektor Centrum.

CZIiTT PW szczególny nacisk kładzie też na pomaganie pracownikom i studentom naszej Uczelni w pozyskiwaniu środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej zarówno na projekty badawcze, edukacyjne, jak i inwestycyjne. Zajmuje się tym Dział Wsparcia Projektów. Współpracując z DWP, jednostki PW zawarły już w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014–2020 umowy o łącznej wartości 53 mln złotych.

Troska o ciągły rozwój

W Dziale Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców na wsparcie mogą liczyć młode naukowe zespoły działające na Politechnice. Czekają na nie trzy laboratoria: prac analityczno-symulacyjnych, technik prototypowania i pracownia wsparcia narzędziowego działań naukowo-dydaktycznych oraz sale do prac grupowych i spotkań. Młodzi naukowcy mają też okazję dowiedzieć się więcej o przedsiębiorczości, nowych technologiach oraz rozwinąć swoje umiejętności miękkie dzięki współorganizowanym przez DRIMnseminariom, konferencjom, warsztatom i szkoleniom. – Z tych wydarzeń skorzystało ponad 7000 naszych studentów i doktorantów z ponad 50 kół naukowych – opowiada Anna Rogowska. – Wsparliśmy kilka ciekawych projektów badawczych, jak PW-Sat2 Studenckiego Koła Astronautycznego – drugi studencki satelita z Politechniki czy Kropelkę – pojazd o minimalnym zużyciu paliwa Studenckiego Koła Aerodynamiki Pojazdów.

Dział współpracuje z Radą Kół Naukowych PW, Radą Doktorantów, Samorządem Studentów oraz Zespołem Rektorskim ds. Innowacyjnych Form Kształcenia – INFOX PW.

Czy mój projekt ma potencjał, by rozwinąć go w firmę? – odpowiedź na to pytanie pomaga znaleźć działający w Centrum Inkubator Innowacyjności (ININ). Dla przedsiębiorców i start-upów przygotowano trzy programy wsparcia: Start (mający na celu weryfikację pomysłu), Market (mający doprowadzić do debiutu rynkowego) i Global (za cel stawiający ekspansję rynkową). Klienci korzystający z ININ-a mają okazję, by spotkać się z doświadczonymi biznesmenami, a nawet – realnymi klientami. Dla przyszłych przedsiębiorców ININ oferuje 20 biur.

Dział Wsparcia Edukacji zajmuje się z kolei organizacją szkoleń, warsztatów, kursów. Angażuje się w realizacje projektów edukacyjnych, przygotuje ponadto spotkania i dyskusje, które promują współpracę środowiska akademickiego z przedsiębiorcami. Chodzi o to, by szerzyć wiedzę na temat innowacyjności, przedsiębiorczości i komercjalizacji, a także uczyć skutecznej komunikacji pomiędzy oboma środowiskami.

Wszystkie działania CZIiTT PW wspiera Dział Organizacyjny. Zajmuje się bieżącym funkcjonowaniem jednostki i czuwa nad organizacją różnych wydarzeń związanych z działalnością Centrum. – Przez ten rok odbyło ich się tu ponad 700 wydarzeń, a uczestniczyło w nich ponad 40000 osób – zaznacza Anna Rogowska.

Nowe przedsięwzięcia

W ostatnim czasie w Centrum zawarto porozumienie między Politechniką Warszawską a firmą Arrinera Technology S.A. Na jego podstawie ogłoszono konkurs dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na obronione prace inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie związane tematycznie z przemysłem motoryzacyjnym.

Najnowszym przedsięwzięciem jest otwarcie laboratorium FabSpace, w którym w formie otwartych zasobów udostępniane są dane przestrzenne i satelitarne. To efekt współpracy z Wydziałem Geodezji i Kartografii PW.

– W nieco ponad rok udało nam się stworzyć miejsce, które już jest rozpoznawalne jako centrum wspierania współpracy między nauką, biznesem i administracją publiczną oraz realizacji projektów badawczych w tym obszarze – mówi Anna Rogowska. – To wszystko dzięki dużemu zaangażowaniu naszych pracowników.

Agnieszka Kapela, Biuro ds. Promocji i Informacji 

(tekst i zdjęcie: www.pw.edu.pl; fot. BPI)

 

Dyskusja (0 komentarzy)