Aktualności
Szkoły wyższe
19 Marca
Opublikowano: 2020-03-19

Czterech kandydatów w wyborach na rektora Politechniki Rzeszowskiej

Czterech kandydatów stara się o fotel rektora Politechniki Rzeszowskiej. Wybory mają się odbyć 31 marca.

Obecny rektor podkarpackiej uczelni, prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski, kieruje nią wprawdzie od 2016 roku, ale nie może ubiegać się o reelekcję z uwagi na ustawowy limit wieku. Do wyborów zgłoszono aż 12 kandydatur. Zainteresowanie wyraziły cztery osoby: prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik – prorektor ds. nauki, dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz – prorektor ds. kształcenia, oraz byli dziekani: dr hab. inż. Piotr Koszelnik, prof. PRz, i prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp. Dwóch ostatnich wskazał Senat, a całą czwórkę – Rada Uczelni.

Prof. Grzegorz Budzik związany jest zawodowo z PRz od 2002 r. Od pięciu lat kieruje Katedrą Konstrukcji Maszyn. Specjalizuje się w wykorzystaniu najnowszych narzędzi komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i analizy CAD/CAM/CAE/RE/RP w budowie maszyn. Jego dorobek zawodowy obejmuje ponad 300 publikacji naukowych i dydaktycznych.

Prof. Grzegorz Masłowski związany jest z Politechniką Rzeszowską od 1984 r., najpierw jako student, następnie nauczyciel akademicki. Kieruje Katedrą Elektrotechniki i Podstaw Informatyki. Prowadzi badania obejmujące fizyczne aspekty wyładowań atmosferycznych i ich oddziaływań, a w szczególności analizę dynamiki rozwoju kanału piorunowego, oddziaływań prądu piorunowego i impulsowego pola elektromagnetycznego dużej mocy na obiekty budowlane,systemy elektroenergetyczne, systemy elektryczne i elektroniczne oraz statki powietrzne i awionikę.

Prof. Piotr Koszelnik kieruje Zakładem Inżynierii i Chemii Środowiska na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury. Był dziekanem tego wydziału. Ukończył studia na kierunku technologia chemiczna na Politechnice Rzeszowskiej w 1996 roku. W 1999 roku otrzymał stopień naukowy doktora, a w 2009 roku uzyskał habilitację. Jest specjalistą w zakresie chemii środowiska.

Prof. Jarosław Sęp kieruje Katedrą Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa. Był dziekanem tego wydziału. Jest specjalistą budowy i eksploatacji maszyn oraz inżynierii produkcji.

Wybory zaplanowano na 31 marca, ale nie wiadomo, czy w związku z wejściem w życie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, terminu tego uda się dotrzymać.

MK, źródło: PRz

Dyskusja (0 komentarzy)