Aktualności
Szkoły wyższe
31 Maja
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Opublikowano: 2023-05-31

Cztery uczelnie na rzecz rozwoju technologii magazynowania energii

Cztery uczelnie znalazły się wśród sygnatariuszy listu intencyjnego dotyczącego rozwoju technologii elektrochemicznego magazynowania energii. Z inicjatywą wyszło Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

W poniedziałek, 29 maja, w towarzystwie wiceministra klimatu i środowiska Piotra Dziadzio, przedstawiciele spółek skarbu państwa i wybranych uczelni podpisali list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie elektrochemicznego magazynowania energii. Dzięki zgromadzeniu potencjału naukowego i inwestycyjnego możliwa będzie budowa fabryki ogniw jonowych, które zostaną wykorzystane w polskich magazynach energii, zarówno prosumenckich, jak i wielkoskalowych.

Magazynowanie energii to jeden z ważniejszych obszarów transformacji energetycznej. W znacznym stopniu przyczyni się do większego i bardziej efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii opartych na słońcu oraz wietrze. Magazyny energii to również obszar wpisujący się w suwerenność energetyczną kraju. Dodatkowo rozwój sektora magazynów energii może przyczynić się do powstania w Polsce ponad 26 tys. miejsc pracy.

Polska dysponuje istotnym potencjałem naukowym i technologicznym w zakresie elektrochemicznego magazynowania energii oraz bazą surowcową gwarantującą niezależność produkcyjną ogniw sodowo-jonowych. Wielowątkowe podejście do osiągnięcia zamierzonego celu przy szerokim zaangażowaniu zainteresowanych partnerów, a także budowa zaplecza naukowego i wykwalifikowanej kadry inżynierskiej pozwoli na dynamiczny rozwój sektora magazynowania w Polsce, a tym samym sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i w konsekwencji przysłuży się zapewnieniu niezależności energetycznej kraju oraz pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarki – napisano w preambule listu.

Wśród jego sygnatariuszy znalazły się cztery uczelnie: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski. Dokument zakłada m.in. współpracę, wymianę wiedzy, doświadczenia i dobrych praktyk oraz budowę zaplecza naukowego i wykwalifikowanej kadry inżynierskiej. Kolejnym krokiem będzie określenie przez sygnatariuszy szczegółowej listy działań na rzecz rozwoju polskiej technologii ogniw sodowo-jonowych. Inicjatorem podpisania listu jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

MK, źródło: UW, MKiŚ

Dyskusja (0 komentarzy)