Aktualności
Szkoły wyższe
04 Marca
Źródło: Wikipedia
Opublikowano: 2020-03-04

Diamentowy certyfikat dla Kliniki Neurologii WUM

Pacjenci z udarem mózgu przyjmowani do naszego szpitala otrzymują leczenie trombolityczne dwukrotnie szybciej niż sugerują to międzynarodowe zaleceniamówi kierownik Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Anna Kostera-Pruszczyk. Klinika otrzymała diamentowy certyfikat, przyznawany z inicjatywy Europejskiej Organizacji Udarowej.

To najwyższe wyróżnienie przyznawane przez tzw. inicjatywę Angels (Acute Network strivinG for ExceLlence in Stroke), działającą pod auspicjami Europejskiej Organizacji Udarowej (ESO). Celem Angels jest promowanie najwyższych osiągnięć w leczeniu udaru mózgu, a także podnoszenie poziomu opieki wszystkich ośrodków, w których jest ono oferowane.

Klinika Neurologii WUM od wielu lat jest jednym z najlepszych ośrodków udarowych w Polsce. Na Mazowszu jest pierwszym oddziałem, który otrzymał diamentowy certyfikat i to dwukrotnie – za drugi i trzeci kwartał 2019 r. Co kwartał bowiem ośrodki leczące udary są weryfikowane. Oprócz certyfikatu diamentowego przyznawany jest także platynowy i złoty.

Zgodnie z zaleceniami Europejskiej Organizacji Udarowej i towarzystw amerykańskich pacjenci z niedokrwiennym udarem mózgu w ciągu godziny od pojawienia się w szpitalu powinni otrzymać leczenie trombolityczne, czyli lekami rozpuszczającymi skrzeplinę zatykającą tętnicę mózgu. W Klinice Neurologii WUM średni czas od pojawienia się pacjenta do rozpoczęcia leczenia to 27,2 minuty. Ratowanie chorych z udarem to walka z czasem, decydujące znaczenie ma zastosowanie leczenia w ciągu pierwszych 4,5 do 6 godzin.

– Kiedy pacjent trafi już na ośrodek udarowy, wszystkie niezbędne wstępne czynności, takie jak rejestracja i ocena stanu zdrowia chorego oraz podstawowe badania, wykonywane są jednocześnie przez kilka osób personelu medycznego. O zastosowaniu leczenia trombolitycznego decyduje badanie z użyciem tomografu komputerowego, samo podanie leku wykonywane jest natychmiast, kiedy pacjent przebywa jeszcze w pracowni tomograficznej – wyjaśniał dr Antoni Ferens z Kliniki Neurologii WUM.

Ponad 35% chorych z udarem niedokrwiennym leczonych jest przyczynowo, czyli z zastosowaniem leczenia trombolitycznego lub z użyciem coraz częściej stosowanej trombektomii mechanicznej, polegającej na mechanicznym udrożnieniu tętnicy metodą małoinwazyjną.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) niedokrwienny udar mózgu jest drugą, po zawałach serca, przyczyną zgonów oraz pierwszą przyczyną niepełnosprawności.

JK

(Źródło: PAP)

Dyskusja (0 komentarzy)