Aktualności
Opublikowano: 2017-07-03

Dobra współpraca

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza zawarła porozumienie o współpracy z 3. Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej w Rzeszowie. Ze strony uczelni dokument parafował jej rektor prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski, drugą stronę reprezentował dowódca brygady w Rzeszowie płk dypl. Arkadiusz Mikołajczyk.

Celem przyświecającym umowie jest zaangażowanie studentów, pracowników uczelni, a także lokalnych społeczności w działalność w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej. Zainteresowane podmioty zmierzać mają w ramach podpisanego kontraktu do uzyskania społecznej aprobaty dla prowadzonej przez nasze państwo polityki obronnej, planowane jest także kształtowanie pozytywnego wizerunku Wojsk Obrony Terytorialnej oraz pozyskiwanie kandydatów chętnych do służby w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

Bilateralna współpraca zakłada ponadto krzewienie postaw patriotycznych, promocję osiągnięć uczelni i brygady, inicjowanie działań popularyzujących służbę wojskową, a także organizowanie wspólnych akcji mających na celu służbę na rzecz lokalnej społecznej oraz wzmocnienie przekazu dotyczącego idei wychowania patriotycznego w społeczeństwie.

az

(źródło: w.prz.edu.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)