Aktualności
Szkoły wyższe
31 Października
Opublikowano: 2017-10-31

Dofinansowanie dla WEiI PRz

Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu „Elektronika dla branży automotive” w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wsparciem będą objęci studenci kierunku elektronika i telekomunikacja (studia II stopnia) z naboru 2017/2018.

Celem głównym projektu jest nabycie i rozwój kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla branży motoryzacyjnej. Projekt przewiduje wsparcie dla 40 studentów tego kierunku (we współpracy z firmą Bury Sp. z o.o. Mielec), obejmując swoim zakresem płatny program stażowy (18,50 zł/godz.) w okresie od lipca do września 2018 r. Szkolenia będą prowadzone zarówno przez pracowników PRz, jak i firmy zewnętrzne (wraz z możliwością uzyskania stosownych certyfikatów i uprawnień) oraz wizyty studyjne.

Spośród zaplanowanych certyfikowanych szkoleń należy wymienić: Altium Designer, FMEA Failure Mode and Efect Analysis, 5S w praktyce, SPC Statistical Process Control, MSA Measurement, MS Project, prezentacja i wystąpienia publiczne, zarządzanie wiedzą w organizacji, komunikacja i praca zespołowa, zarządzanie czasem własnym, podstawy teoretyczne i praktyczne przemysłowych systemów wizyjnych, Certyfied Interconnect, IPC-A-610, IPC-A-600, Programowanie AOI, Programowanie SPI Kohyoung, SIX Sigma, Autostar, przenośne aplikacje graficzne Qt, symulacja termicznej elektroniki w obudowie we FloTherm, niezawodność programowania C++, kursy językowe,

Wartość projektu: 2 214 170,44 zł, w tym dofinansowanie 2 147 745, 32 zł.

Współpraca z firmą Bury Sp. z o.o. Mielec będzie dotyczyła następujących obszarów: rozwój elektroniki, inżynieria jakości, inżynieria SMT, konstrukcja oprzyrządowania testującego.

Projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2018 r. 31 października 2019 r.

Anna Worosz

Dyskusja (0 komentarzy)