Aktualności
Szkoły wyższe
02 Września
Opublikowano: 2019-09-02

Doktorat h.c. dla rektora UTP prof. Tomasza Topolińskiego

Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński otrzymał tytuł doktora honorowego Narodowego Uniwersytetu w Chmielnickim na Ukrainie. Godność nadano podczas uroczystego posiedzenia Senatu uczelni.

Prof. Tomasz Topoliński urodził się w 1955 roku. W 1974 ukończył III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy, natomiast w roku 1979 studia na ówczesnej Akademii Techniczno-Rolniczej. Tytuł doktora uzyskał w 1986 roku na Politechnice Gdańskiej, tam też habilitował się 12 lat później. Od 1979 roku związany z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym. W 2010 roku uzyskał tytuł profesora nauk technicznych UTP.

Na przestrzeni lat pełnił wiele funkcji na uczelni, m.in. członek Rady Wydziału Mechanicznego (od 1996 roku), a także senatu ówczesnej Akademii Techniczno-Rolniczej, prodziekan ds. nauki Wydziału Mechanicznego ATR, kierownik Zakładu Inżynierii Biomedycznej, prorektor ds. organizacji i rozwoju ATR/UTP, przewodniczący Senackiej Komisji Statutowej, a obecnie Rektor UTP.

W pracy naukowej specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu inżynierii mechanicznej i inżynierii biomedycznej.

Michał Grzybowski, źródło: UTP

Dyskusja (0 komentarzy)