Aktualności
Szkoły wyższe
11 Kwietnia
Fot. Anna Wojnar
Opublikowano: 2019-04-11

Doktorat h.c. UJ dla prof. sir Leszka Borysiewicza

Wybitny immunolog, twórca szczepionki przeciw wirusowi HPV, brytyjski lekarz polskiego pochodzenia prof. sir Leszek Borysiewicz otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wręczenie dyplomu odbyło się 10 kwietnia w Auli Jagiellońskiej Collegium Maius UJ.

W uchwale Senatu krakowskiej Alma Mater napisano, że „nadanie najwyższej godności honorowej wnioskowane jest w szczególności za: zasługi na polu wzmacniania pozycji nauki polskiej na arenie międzynarodowej; wkład w rozwój badań nad immunologicznym podłożem zakażeń wirusowych oraz nowotworów złośliwych indukowanych wirusami; osiągnięcia w zakresie immunoterapii, a w szczególności opracowanie szczepionki przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego; podjęcie dyskusji nad aspektami etycznymi badań z wykorzystaniem komórek macierzystych, jak również eksperymentów z użyciem zarodków oraz metod klonowania; a także wkład w promocję osiągnięć Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Cambridge a Uniwersytetem Jagiellońskim”.

– Prof. sir Leszek Borysiewicz zawsze podkreślał znaczenie rozwoju badań podstawowych w kontekście ich przydatności dla dobra ogółu społeczeństwa, niezależnie od dzielących obywateli granic oraz ich statusu społecznego. Pomimo osiągnięcia pozycji jednego z najwybitniejszych brytyjskich naukowców, podkreśla swoje polskie korzenie i aktywnie wspiera rozwój polskiej nauki. Prowadził m.in. wykłady dla Polskiego Ośrodka Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie. Za swoje zasługi na polu wzmacniania pozycji Polski na arenie międzynarodowej odznaczony został przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego Honorową Odznaką Bene Merito – powiedział laudator, prof. Maciej Siedlar, kierownik Zakładu Immunologii Klinicznej UJ CM.

Po odczytaniu łacińskiego tekstu dyplomu przez dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Macieja Małeckiego i wręczeniu dyplomu przez rektora UJ głos zabrał sam uhonorowany. Wspomniał, że krakowska uczelnia mocno odcisnęła się w jego pamięci już podczas pierwszej wizyty w Polsce w 1983 roku, gdy poznał na konferencji późniejszego rektora UJ prof. Aleksandra Koja oraz grupę studentów medycyny. Nawiązał również do wieloletniej historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Cambridge.

– Najstarsze uczelnie w Europie mają dwie cechy wspólne. Jedną z nich jest kierowanie się zasadami wolności akademickiej, a drugą – stopniowa ewolucja, przekształcanie się i rozwijanie, by sprostać wymaganiom otaczającej je rzeczywistości. Uniwersytety dają społeczeństwu korzyści, które są nie do przecenienia, dlatego ważne jest, by kultywować wszystkie dziedziny nauki, a nie jedynie te opłacalne. Wolność myśli i działania to podstawy wolności akademickiej, a wolność akademicka to coś, o co warto walczyć – mówił prof. Borysiewicz.

Urodził się w 1951 roku w Cardiff jako syn polskich emigrantów. Po ukończeniu szkoły podjął studia medyczne w Welsh National School of Medicine. Uzyskawszy stypendium MRC Clinical Training Fellowship, rozpoczął pracę naukową w Royal Postgraduate Medical School w Londynie, zajmując się aktywnie także dydaktyką. Jest autorem i współautorem 128 publikacji, w większości dotyczących immunologii i wirusologii, jego indeks Hirscha wynosi 44, a liczba cytowań – ponad 6200. Prof. sir Leszek Borysiewicz przynależy do kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, m.in. The Royal Society i Cancer Research UK. Został również wyróżniony rozlicznymi nagrodami – obok Orderu Imperium Brytyjskiego, nadanego mu w 2001 roku przez Królową Elżbietę II w uznaniu pionierskich zasług w dziedzinie szczepionek, otrzymał m.in. medale Royal Society of Medicine Jephcott Gold Medal i Royal College of Physicians Moxon Trust Medal.

Bartosz Zawiślak

Dyskusja (0 komentarzy)