Aktualności
Szkoły wyższe
30 Stycznia
Źródło: www.ur.edu.pl
Opublikowano: 2018-01-30

Doktorat hc dla prof. Rity Süssmuth na URz

22 stycznia w Uniwersytecie Rzeszowskim odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu połączone z nadaniem Doktoratu Honoris Causa Pani Profesor Ricie Süssmuth, przewodniczącej Bundestagu w latach 1988-1998.

Doktorat honorowy przyznano na wniosek Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Laudatorem był prof. dr hab. Aleksander Bobko, który powiedział m.in.: „Przyznanie Profesor Ricie Süssmuth doktoratu honorowego przez Uniwersytet Rzeszowski jest zatem próbą wyrażenia uznania dla jej dorobku naukowego, szacunku dla sposobu prowadzenia działalności politycznej w przełomowym dla Europy okresie i wreszcie wdzięczności za niezwykle pozytywny wkład w budowanie dobrosąsiedzkich relacji pomiędzy Polakami i Niemcami. Zasługi te zgodnie podkreślali w swoich recenzjach Pan Profesor Jan Rydel oraz Rektor Senior Uniwersytetu Rzeszowskiego Pan Profesor Włodzimierz Bonusiak. (…) Szanowna Pani Profesor, życzymy zdrowia i wielu sił w dalszej pracy. Polacy i Niemcy potrzebują dziś sprawdzonych, wypróbowanych przyjaciół; w Europie brakuje intelektualistów i polityków myślących i działających w takim duchu, w jakim Pani Profesor przez całe życie realizowała swoją misję. Niech ten laur złożony dzisiaj na Pani cześć przez Uniwersytet Rzeszowski będzie podziękowaniem za dotychczasowe Pani osiągnięcia i wyrazem nadziei na dalszą twórczą pracę przynoszącą pożytek Niemcom, Polakom i wszystkim Europejczykom”.

Prof. dr Rita Süssmuth studiowała romanistykę i historię w Münster, Tybindze i Paryżu, jako profesor prowadziła wykłady w Bochum i Dortmundzie. W roku 1985 została powołana na ministra do spraw młodzieży, rodziny i zdrowia (od 1986 również  do spraw kobiet). Była członkiem (1987-2002) i przewodniczącą (1988-1998) Bundestagu. W latach 2000 – 2001 przewodniczyła Niezależnej Komisji Imigracji. Od 2002 – 2004 stała na czele Rady Ekspertów ds. Imigracji i Integracji. Od 2004 do 2005 należała do Światowej Komisji ds. Migracji Międzynarodowych. W latach 2005-2009 była prezydentem prywatnej uczelni ekonomicznej w Berlinie SRH-Hochschule für Wirtschaft. W 2007 otrzymała nagrodę imienia Theodora Heussa za pionierskie zasługi dla integracji muzułmanów i migrantów. Od 2005 jest przewodniczącą Instytutu Polskiego w Niemczech. W 2008 objęła funkcję przewodniczącej zarządu Niemiecko-Polskiej Fundacji Naukowej. Od 2006 jest członkiem konwentu Uniwersytetu Technicznego w Berlinie, któremu przewodniczy od roku 2010. Od 2006 jest zaangażowana w prace przy tworzeniu Turecko-Niemieckiego Uniwersytetu w Stambule. Od 2010 jest przewodniczącą Niemieckiego Konsorcjum Szkół Wyższych Turecko-Niemieckiego Uniwersytetu w Stambule. W latach 2011 – 2012 Rita Süssmuth była członkiem Grupy Wysokiego Szczebla ds. Konsensusu dla Profesjonalistów i Imigracji. Za swoje polityczne zaangażowanie otrzymała wiele nagród i odznaczeń.

Maciej Ulita

Dyskusja (0 komentarzy)