Aktualności
Szkoły wyższe
24 Marca
Źródło: Politechnika Łódzka
Opublikowano: 2021-03-24

Doktorat honoris causa dla prof. Jana Awrejcewicza

Profesor Jan Awrejcewicz z Politechniki Łódzkiej otrzymał tytuł doktora honoris causa Dnieprowskiej Państwowej Akademii Budownictwa i Architektury na Ukrainie. Uroczystość nadania godności odbyła się online.

Laudację wygłosił promotor doktoratu prof. Vladyslav Danishevskyy, prorektor ukraińskiej uczelni. W uroczystości uczestniczył także rektor Politechniki Łódzkiej prof. Krzysztof Jóźwik.

Dziękując za przyjęcie do grona akademickiego Dnieprowskiej Państwowej Akademii Budownictwa i Architektury, prof. Jan Awrejcewicz mówił o historii i dokonaniach pracowników kierowanej przez siebie katedry oraz perspektywach dalszej owocnej współpracy obu uczelni.

W Politechnice Łódzkiej prof. Awrejcewicz kieruje Katedrą Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym. Prowadzi badania związane z mechaniką, matematyką stosowaną, biomechaniką, automatyką i fizyką. Jego dorobek naukowy obejmuje m.in. ponad 850 publikacji w czasopismach, 54 monografie, 2 podręczniki, 33 redakcje zbiorów prac i 22 książki pokonferencyjne. Wypromował 26 doktorów. Jest członkiem Rady Doskonałości Naukowej. Był dwukrotnym laureatem Nagrody Alexandra von Humboldta.

To szósty tytuł doktora honoris causa dla prof. Awrejcewicza. Wcześniej godność tę nadały mu: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Politechnika Częstochowska, Politechnika Gdańska, Politechnika Świętokrzyska oraz Politechnika Charkowska.

Prydniprowska State Akademy of Civil Engineering and Architekture (PSACEA) z siedzibą w Dnieprze kształci studentów na siedmiu wydziałach, w tym na Wydziale Mechanicznym, z którym współpracuje Politechnika Łódzka.

źródło: PŁ

Dyskusja (0 komentarzy)