Aktualności
Szkoły wyższe
26 Czerwca
Fot. Aurelia Kołodziej
Opublikowano: 2023-06-26

Doktorat honoris causa ZUT dla jednego z pionierów fotokatalizy

Prof. Antoni W. Morawski, jeden z pionierów badań w obszarze fotokatalizy, został doktorem honoris causa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Uroczystość nadania najwyższej godności akademickiej odbyła się 23 czerwca w auli Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii.

Z uwagi na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii słonecznej do oczyszczania środowiska fotokataliza staje się obecnie jednym z najważniejszych kierunków badawczych. Prof. Antoni W. Morawski jest pionierem badań w tym obszarze. Stworzył znaną i cenioną szkołę naukową w badaniach fotokatalitycznych. Wśród jego zainteresowań badawczych jest technologia i inżynieria chemiczna, a szczególnie technologie: nieorganiczna, materiałów i nanomateriałów, wody, ścieków i odpadów oraz kataliza i fotokataliza.

Prof. Morawski ukończył studia na Politechnice Szczecińskiej. Na tej uczelni zdobywał kolejne stopnie naukowe: doktora inżyniera (1984), doktora habilitowanego (1990), a w 1996 roku otrzymał tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk technicznych. Jest autorem i współautorem ponad 1,1 tys. różnych prac naukowych, artykułów i streszczeń konferencyjnych, w tym 352 publikacji znajdujących się w bazie Scopus oraz dodatkowo ponad 240 patentów i zgłoszeń patentowych (w tym 3 międzynarodowych). Liczba cytowań jego prac wynosi 10 816, natomiast indeks Hirscha = 56. W rankingu 1000 najlepszych naukowców świata z indeksem Hirscha powyżej 40 (Research.com) zajął w ub.r. wśród polskich chemików wysokie 9 miejsce. Od 2021 r. zaliczany jest do grona 2% najbardziej wpływowych badaczy świata.

Prof. Antoni W. Morawski został dziesiątym doktorem honoris causa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

MK, źródło: ZUT

Dyskusja (0 komentarzy)