Aktualności
Szkoły wyższe
06 Marca
Opublikowano: 2017-03-06

Druga szansa na podbój Wall Street

Uniwersytet Szczeciński wraz z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych organizuje drugą edycję Szkoły Giełdowej, w ramach której odbywać się będą kursy prowadzone przez specjalistów z zakresu rynku kapitałowego, wykładowców akademickich oraz pracowników instytucji rynku giełdowego, objęte honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

„Dzięki rynkowi kapitałowemu i giełdzie każdy może dziś korzystać z bogatej oferty nowoczesnych produktów finansowych. Nikogo jednak nie zachęcamy do angażowania swoich oszczędności na giełdzie bez zdobycia potrzebnej do tego wiedzy i umiejętności. Wręcz przeciwnie, znajomość rynku i zasad inwestowania to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji, dlatego początkujących inwestorów zapraszamy do udziału w kursach Szkoły Giełdowej. Zachęcamy do udziału w kursie wszystkich, którzy myślą o inwestowaniu na giełdzie, teraz lub w przyszłości” – zapowiadają organizatorzy.

W ramach programu Szkoły Giełdowej współorganizowanej przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US zaplanowane są dwa kursy:
–  „Podstawy inwestowania na giełdzie” – 14-godzinny kurs przeznaczony dla przyszłych i początkujących inwestorów, obejmujący zagadnienia, których znajomość jest niezbędna w inwestowaniu, takie jak funkcjonowanie rynku kapitałowego i giełdy, zasady inwestowania, analiza spółek, sposoby oceny ryzyka, psychologia inwestowania i wiele innych;
–  „Inwestowanie na giełdzie” – 13-godzinny kurs dla średnio zaawansowanych, w ramach którego omawiane będą instrumenty pochodne i certyfikaty turbo notowane na GPW, analiza fundamentalna, w tym case study spółek z wybranych branż, analiza techniczna, a także zaawansowane zagadnienia dotyczące funkcjonowania Giełdy i wpływu otoczenia gospodarczego na GPW.

Kursy realizowane są cyklicznie w wielu miastach Polski – we współpracy z uczelniami oraz w Warszawie – przez Fundację GPW. Zajęcia odbywają się w weekendy, a wykłady prowadzą wykładowcy wyższych uczelni, praktycy i specjaliści rynku kapitałowego. Atutem kursu jest taki sam wysoki standard materiału i wykładów we wszystkich ośrodkach na terenie całego kraju. Słuchacze otrzymują certyfikat ukończenia kursu.

W kursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, która jest zainteresowana poszerzeniem wiedzy dotyczącej rynku kapitałowego, sposobów inwestowania i zasad rządzących rynkiem papierów wartościowych. Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących poziomu czy kierunku wykształcenia.

Aby zapisać się na kurs, należy wypełnić kwestionariusz on-line. Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej: www.gielda.usz.edu.pl. Koszt kursu to 370 oraz 450 złotych. Zajęcia odbędą się w marcu: „Podstawy inwestowania na giełdzie” – 11-12.03, „Giełda dla średnio zaawansowanych” – 25-26.03.

Julia Poświatowska

Dyskusja (0 komentarzy)