Aktualności
Szkoły wyższe
10 Lipca
Opublikowano: 2017-07-10

Drugi nabór na studia na US

10 lipca rozpoczyna się drugi nabór na studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim. Pierwszy nabór na studia II stopnia oraz studia niestacjonarne nadal trwa. Lista kierunków, na których będzie prowadzony drugi nabór dostępna będzie od 10 lipca na stronie internetowej: www.e-rekrutacja.univ.szczecin.pl.

Nowości na US

W ofercie US od nadchodzącego roku akademickiego (2017/2018) pojawiło się kilka nowych kierunków:

Studia I stopnia:
– diagnostyka sportowa (Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia) – kierunek jedyny w Polsce
– bezpieczeństwo wodne (Wydział Nauk o Ziemi) – kierunek jedyny w Polsce
– studia pisarskie (Wydział Filologiczny) – kierunek jedyny w Polsce
– lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie (Wydział Filologiczny) – kierunek unikatowy

Studia II stopnia:
– filologia, specjalność: przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym (Wydział Filologiczny)
Łącznie w ofercie na rok 2017/18 zaplanowano uruchomienie 81 kierunków. Na studiach stacjonarnych na kandydatów czekało 7 636 miejsc, na studiach niestacjonarnych natomiast  2 905 miejsc.

Wiele możliwości, jeden Uniwersytet

Kandydaci na studia w nadchodzącym roku akademickim mają do wyboru studia realizowane w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym na 11 wydziałach: Filologicznym, Humanistycznym, Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Matematyczno-Fizycznym, Nauk o Ziemi, Biologii, Prawa i Administracji, Teologicznym, Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz Społeczno-Ekonomicznym w Gorzowie Wielkopolskim.

Co? Jak? Kiedy?

1 NABÓR
Nadal trwa pierwszy nabór na studia  II stopnia i wszystkie studia niestacjonarne. Potrwa on do 18 sierpnia. Informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci poznają 23 sierpnia. Decyzje o przyjęciu na studia zostaną ogłoszone 31 sierpnia.

2 NABÓR
Pierwszy etap drugiego naboru na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpocznie się 10 lipca i potrwa do 18 sierpnia. Pierwszy etap drugiego naboru na studia II stopnia i wszystkie studia niestacjonarne rozpocznie się 24 sierpnia i potrwa do 15 września.

Informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci poznają:
– na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie 23 sierpnia
– na studia II stopnia i wszystkie studia niestacjonarne 20 września.

Decyzje o przyjęciu na studia zostaną ogłoszone:
– na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite  studia magisterskie 31 sierpnia
– na studia II stopnia i wszystkie studia niestacjonarne 28 września.

3 NABÓR
Pierwszy etap trzeciego naboru na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpocznie się 24 sierpnia i potrwa do 15 września.

Informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie poznają 20 września.

Decyzje o przyjęciu na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie zostaną ogłoszone 28 września.

Ogłoszenie kolejnego naboru na danym kierunku (specjalności) studiów następuje tylko pod warunkiem niewypełnienia uchwalonego limitu miejsc.

Zasady przyjmowania na studia w nadchodzącym roku akademickim, terminy postępowania rekrutacyjnego, pełną ofertę kierunków na nadchodzący rok akademicki oraz szczegółowe informacje dotyczące tegorocznej rekrutacji kandydaci znajdą w serwisie internetowym: www.kandydaci.usz.edu.pl.

Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące rekrutacji można kierować na adres: rekrutacja@univ.szczecin.pl.

Julia Poświatowska

Dyskusja (0 komentarzy)