Aktualności
Szkoły wyższe
27 Marca
Opublikowano: 2017-03-27

Drzwi Otwarte UMCS: Oferta dydaktyczna

Trwają Drzwi Otwarte UMCS. W Akademickim Centrum Kultury „Chatka Żaka”oraz na 11 wydziałach uczelni na kandydatów czeka mnóstwo atrakcji i niespodzianek. Z tej okazji uczelnia prezentuje aktualną ofertę dydaktyczną.

UMCS to największa uczelnia publiczna we wschodniej Polsce, z ponad 73-letnią tradycją. Uniwersytet ukończyło już ponad 230 tysięcy absolwentów. W tym roku uniwersytet obchodzi jubileusz 150. rocznicy urodzin patronki uczelni, Marii Curie-Skłodowskiej. Dla uniwersytetu to szczególna okazja, by przypomnieć postać dwukrotnej noblistki i oddać jej należny hołd. W ramach zaplanowanych obchodów przygotowano wiele ciekawych wydarzeń. Uczelnia zaprasza do udziału w wystawach prezentujących życie, osiągnięcia naukowe oraz pasje wybitnej uczonej. Ważnym wydarzeniem będzie również konferencja naukowa organizowana przez Wydział Chemii oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. W roku jubileuszu patronki uczelni przeprowadzonych zostanie także wiele konkursów dla dzieci, młodzieży oraz studentów (grantowy, plastyczne, prac dyplomowych czy na eksperyment przyrodniczy), a wykład inauguracyjny poświęcony będzie życiu oraz osiągnięciom naukowym Marii Curie. W planach są także pokazy chemiczne, zaproszenie przedstawiciela rodziny Skłodowskiej do Lublina, monodram Ja, Maria czy spektakl muzyczny nawiązujący do życia Skłodowskiej. Szczegółowy kalendarz obchodów jubileuszu jest dostępny na stronie: www.urodzinymarii.umcs.pl

UMCS oferuje kształcenie na 11 Wydziałach w Lublinie i Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Koncepcja kształcenia na Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach oparta jest na przygotowaniu dla rynku pracy specjalistów o wyróżniających się kwalifikacjach, z bogatą wiedzą praktyczną umożliwiającą zdobycie pracy w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym, laboratoriach, ośrodkach badawczych oraz zakładach wykorzystujących najnowocześniejsze urządzenia technologiczne i aparaturę badawczą do prowadzenia procesów chemicznych.

W Puławach uczelnia proponuje studia z zakresu: Chemii technicznej (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, inżynierskie, 4-letnie o profilu praktycznym, tworzone pod patronatem Grupy Azotowej Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i charakteryzujące się unikatowym w skali całego kraju programem studiów); Fizjoterapii (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Kierunek ten wpisuje się w tzw. inteligentne specjalizacje, tj. dziedziny, na które poszczególne regiony naszego kraju postawią w gospodarce i współpracującej z nią nauce. Program studiów jest dostosowany do oczekiwań regionalnego rynku pracy); Administracji publicznej (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, 3-letnie, Studia te stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na fachową kadrę zarządzającą, posiadającą kompetencje niezbędne do profesjonalnego pełnienia funkcji urzędniczych, menadżerskich, doradczych i eksperckich w administracji i instytucjach publicznych oraz w organizacjach publicznych, niepublicznych i społecznych współdziałających z administracją publiczną.); PR i Doradztwa medialnego (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne 3-letnie, stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na kadrę posiadającą wyspecjalizowane kompetencje, niezbędne do profesjonalnego pełnienia funkcji doradczych w szeregu organizacji, w tym administracji publicznej, mediach, i firmach prywatnych. Adresowane są do przyszłych pracowników organizacji, dla których relacje z otoczeniem odgrywają zasadniczą rolę.); Agrochemii   (studia stacjonarne i niestacjonarne, 3,5-letnie inżynierskie, nowy kierunek o profilu ściśle praktycznym – studia łączące wiedzę przyrodniczą z kompetencjami rolniczymi. Podejmując kształcenie na tym kierunku student nauczy się rozumienia współczesnego świata w odniesieniu do zapotrzebowania na żywność i jej jakość oraz funkcjonowania rynku rolnego i polityki rolnej. Stanie się specjalistą swobodnie poruszającym się na styku chemii i nauk przyrodniczych.)

Kandydaci na studia w UMCS w Lublinie mogą wybierać spośród 80 kierunków i ponad 250 specjalności. Chętnych uczelnia zaprasza także na studia podyplomowe (do wyboru jest ponad 100 kierunków) oraz na studia doktoranckie. Oferuje również kształcenie z językiem wykładowym angielskim.

Na wszystkich kierunkach i poziomach studiów łącznie kształci się w UMCS ok. 21,5 tys. studentów. W roku akademickim 2016/2017 na pierwszy rok studiów przyjęto ponad 9500 studentów.

Szczególnie cieszy wzrost zainteresowania ofertą uczelni wśród studentów-cudzoziemców. Obecnie kształci się tam 1600 obcokrajowców, co oznacza wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 142 osoby. W UMCS uczą się przedstawiciele 49 krajów świata, w przeważającej mierze są to obywatele Ukrainy i Białorusi, ale wśród naszych studentów są również osoby pochodzące z Rosji, Kazachstanu, Gruzji, Azerbejdżanu czy Turcji. Są także studenci z tak egzotycznych krajów jak: Gambia, Ghana, Japonia, Zambia.

Zgodnie z raportem „Studenci zagraniczni w Polsce 2016”, UMCS plasuje się na 6. pozycji wśród czołowych szkół wyższych w całej Polsce (pod względem liczby kształcących się w uczelni obcokrajowców) i na 1. miejscu w kraju wśród uczelni publicznych (jeśli chodzi o liczbę kształcących się u nas studentów z Ukrainy).

W uczelni od 5 lat prężnie działa także Uniwersytet Dziecięcy UMCS, który obecnie posiada 4 filie (Puławy, Nałęczów, Końskowola, Bełżyce). W zajęciach co roku bierze udział ok. 6 tysięcy dzieci w wieku 5-12 lat.

UMCS patronuje także Uniwersytetom III Wieku w Puławach, Końskowoli i Bieczy. Łącznie w zajęciach uczestniczy ok. 600 osób.

Internetowa rejestracja kandydatów na studia ruszy już w kwietniu, a tym roku w ofercie UMCS następujące, nowe kierunki studiów:

Na Wydziale Humanistycznym:

– Technologie cyfrowe w animacji kultury – studia stacjonarne drugiego stopnia,

Na Wydziale Politologii:

– Produkcja medialna – studia stacjonarne drugiego stopnia,
– Studia Wschodnie – studia stacjonarne pierwszego stopnia,

Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki:

– Matematyka w finansach – studia stacjonarne pierwszego stopnia,
– Matematyka w finansach – studia stacjonarne drugiego stopnia.

Podczas ostatniej (2016/2017) rekrutacji na studia w UMCS największym zainteresowaniem, pod względem liczby rejestracji, cieszyły się następujące kierunki studiów: Prawo, Finanse i rachunkowość, Psychologia, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Informatyka, Anglistyka, Ekonomia, Logistyka. Preferencje kandydatów na studia w UMCS są podobne, jak w ubiegłym roku.

Uczelni zależy także na kształtowaniu programów studiów w taki sposób, aby do poszczególnych kierunków wprowadzać przedmioty podnoszące zarówno kompetencje miękkie, jak i rozwijające wśród studentów postawy proprzedsiębiorcze. Część kierunków studiów już zawiera takie zajęcia, w planach jest wprowadzenie ich również na kolejnych, m.in. z zakresu prac i komunikacji w zespole, stylów uczenia się, kreatywności, treningu komunikacji interpersonalnej czy zarządzania stresem. Tego rodzaju programy zajęć wychodzą naprzeciw nieustannie zmieniającym się wyzwaniom rynku pracy oraz społeczeństwa i zaprojektowane zostały z uwzględnieniem prognozowanego zapotrzebowania na tzw. kompetencje przyszłości.

Pod względem liczby osób przypadających na jedno miejsce w czołówce ubiegłorocznej rekrutacji (2016/2017) znalazły się: 1. Psychologia – 7,77 osób na jedno miejsce; 2. Jazz i muzyka estradowa – 5,87 osób na jedno miejsce; 3. Bezpieczeństwo narodowe – 5,81 osób na jedno miejsce; 4. Finanse i rachunkowość – 5,04 osób na jedno miejsce; 5. Bezpieczeństwo wewnętrzne – 4,81 osoby na jedno miejsce; 6. Prawno-Biznesowy – 4,60 osoby na jedno miejsce.

W programie współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi „Szkoły Partnerskie UMCS” uczestniczy już 60 szkół z całej Polski oraz z zagranicy. W ramach partnerstwa uczelnia oferuje szkołom udział w wykładach, warsztatach i pokazach, prowadzonych przez kadrę naukową oraz studentów z licznych organizacji studenckich. Uczniowie szkół partnerskich mają również możliwość uczestniczenia w licznych konkursach organizowanych na UMCS: Konkurs wiedzy o antyku „Per aspera ad astra”; The faces of America – III etapowy konkurs mający na celu propagowanie wśród młodzieży języka angielskiego oraz kultury i zwyczajów krajów anglojęzycznych; Filmowe Laborki – konkurs na krótki filmik obrazujący przebieg dowolnego zjawiska biologicznego/fizycznego/chemicznego; Turniej o Puchar Rektora UMCS organizowany w ramach Drzwi Otwartych; Wielki Test Języka Angielskiego Challenge Accepted; Konkurs grantowy dla Szkół Partnerskich UMCS – konkurs na realizację różnorodnych przedsięwzięć nawiązujących do patronki UMCS.

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej został utworzony Własny Fundusz Stypendialny, w ramach którego najlepsi studenci mogli ubiegać się o stypendium przyznawane za szczególne wyniki i osiągnięcia. W ramach tegorocznej puli o stypendia aplikowało aż 260 osób, spośród których nagrodzono 35 najlepszych studentów UMCS. Otrzymali oni jednorazowe dofinansowanie w kwocie 2770 zł. Stypendia zostały przyznane w czterech kategoriach: za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz za osiągnięcia społeczne/działalność społeczną, a sfinansowano je w ramach programu Santander Universidades, który w Polsce jest częścią Banku Zachodniego WBK S.A. Idea ta będzie kontynuowana, uczelnia przeznaczyła już środki z własnego budżetu na kolejną edycję WFS, a poprzez taką formę chce wspierać przede wszystkim najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Źródło: UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)