Aktualności
Szkoły wyższe
21 Lutego
Opublikowano: 2019-02-21

Dwa kierunki na ZUT z europejskim certyfikatem jakości kształcenia

Dwa kierunki prowadzone na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie: inżynieria materiałowa oraz transport, uzyskały europejski certyfikat jakości kształcenia EUR-ACE Label przyznany przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych.

EUR-ACE Label to certyfikat opracowany przez European Network for Engineering Accreditation. Sieć zrzesza europejskie organizacje zajmujące się kształceniem inżynierów: Engineering Council (EngC), Commission des Titres d’Ingénieur (CTI), Féderation Européenne d’Associations Nationales d’Ingenieurs (FEANI), Sociéte Européenne pour la Formation des Ingénieurs (SEFI) czy The International Society for Engineering Education (IGIP). Jednym z działań sieci ENAEE jest właśnie program akredytacji EUR-ACE, czyli European Accredited Engineer. Ten system akredytacji jest ściśle powiązany z procesem bolońskim. Jego podstawą są Standards and Guidelines for Quality Assurance, które w tym zakresie stanowią biblię jakości i akredytacji.

Certyfikaty EUR-ACE Label są przyznawane na okres 5 lat. Uczelnia uzyskuje, poprzez dodatkową weryfikację, potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia inżynierów zgodnie ze standardami ustanowionymi przez organizacje zawodowe, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, a akredytowany program jest oparty na efektach kształcenia. Z kolei pracodawcy mają pewność, że kompetencje kandydata w zakresie wiedzy, rozumienia i umiejętności praktycznych są zgodne z międzynarodowymi standardami w zakresie kształcenia inżynierów. Otrzymanie certyfikatu wiąże się z sukcesywnym podnoszeniem umiejętności kadry dydaktycznej w zakresie nowoczesnych metod nauczania oraz utrzymaniem na bardzo wysokim poziomie bazy dydaktycznej (pomieszczenia dydaktyczne, aparatura laboratoryjna, infrastruktura informatyczna, itp.), a także udoskonalaniem organizacji i zarządzania procesem dydaktycznym.

Inżynieria materiałowa na ZUT jest trzecim w kraju (po Politechnice Warszawskiej i Politechnice Śląskiej) kierunkiem, który uzyskał akredytację EUR-ACE Label, zaś transport – czwartym (po Politechnice Warszawskiej, Politechnice Śląskiej i Politechnice Krakowskiej).

Certyfikaty zostały przyznane od roku akademickiego 2018/2019 na okres 5 lat. Oznacza to, że absolwenci kończący studia w danym roku uzyskają tytuł Inżyniera Europejskiego.

Stanisław Heropolitański

 

Dyskusja (0 komentarzy)