Aktualności
Szkoły wyższe
02 Czerwca
Źródło: Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Opublikowano: 2023-06-02

Dwa nowe klasyczne uniwersytety

Dwie publiczne uczelnie z początkiem czerwca dołączyły do grona klasycznych uniwersytetów. Uniwersytet Pomorski w Słupsku i Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie – to od teraz ich nowe nazwy.

Częstochowska uczelnia pod dotychczasowa nazwą – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza  – działała od 2018 roku, po zmianie szyldu z Akademii im. Jana Długosza. Już wtedy władze rektorskie zapowiadały przystąpienie do realizacji kolejnego celu – podjęcia starań o przekształcenie w uniwersytet tzw. klasyczny z pełnymi prawami akademickimi. Od tamtej pory uruchomiono kierunek lekarski, a oferta dydaktyczna powiększyła się także o psychologię, ratownictwo medyczne, inżynierię medyczną, produkcję i marketing żywności oraz kilka kierunków prowadzonych w języku angielskim. Niedawno uzyskano zgodę na uruchomienie kierunku farmacja.

W ostatniej ewaluacji sześć ocenianych dyscyplin uzyskało kategorię A, a siedem – B+. Dzięki temu uniwersytet posiada już prawa do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w aż 13 dyscyplinach. Ten ewaluacyjny wynik stał się przesłanką do zmiany szyldu. Ustawa, przyjęta w połowie kwietnia przez Sejm, a następnie podpisana przez prezydenta, właśnie weszła w życie. Od 1 czerwca nazwę zmienił także Wydział Nauk o Zdrowiu – na Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego. Decyzję umotywowano faktem, iż CM lepiej podkreśla przynależność prawną uniwersytetu do grupy uczelni medycznych. Collegium kształci na kierunkach: fizjoterapia, kosmetologia, kierunku lekarskim, pielęgniarstwie, wychowaniu fizycznym oraz ratownictwie medycznym.

Podobną drogę co Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza przeszła Akademia Pomorska w Słupsku. W wyniku ewaluacji uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora w siedmiu dyscyplinach, w trzech różnych dziedzinach, a więc spełnia ustawowy wymóg, by być uniwersytetem. Słupska uczelnia powstała w 1957 roku jako Studium Nauczycielskie, w 1969 r. została przemianowana na Wyższą Szkołą Pedagogiczną. W latach 1974–2000 działała jako Wyższa Szkoła Pedagogiczna, a następnie Pomorska Akademia Pedagogiczna. Pod szyldem Akademii Pomorskiej działała od 2006 roku. Z początkiem czerwca stała się Uniwersytetem Pomorskim.

Przypomnijmy, że nazwa „uniwersytet” jest zastrzeżona dla uczelni akademickiej posiadającej kategorię naukową A+, A lub B+ w co najmniej sześciu dyscyplinach naukowych lub artystycznych, zawierających się w co najmniej trzech dziedzinach nauki lub sztuki. Po ostatniej ewaluacji o szyld ten starają się też m.in. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Uniwersytet SWPS, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu oraz Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Do tej pory w Polsce funkcjonowało 20 szkół wyższych o takim statusie. Ich władze zrzesza Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich.

MK

Pięć nowych uniwersytetów


Dyskusja (0 komentarzy)