Aktualności
Szkoły wyższe
16 Lipca
Źródło: www.polsl.pl
Opublikowano: 2019-07-16

Dwa samoloty dla Politechniki Śląskiej

Po tym jak kilka tygodni temu Politechnika Śląska rozpoczęła praktyczne szkolenie lotnicze studentów, teraz jej flota wzbogaciła się o dwa samoloty. Uroczysty odbiór odbył się na lotnisku w Gliwicach.

Maszyny przekazane do użytkowania przez Politechnikę Śląską to Aero AT-3 – polskiej produkcji dwumiejscowy samolot szkolno-treningowy i turystyczny certyfikowany przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego EASA w kategorii VLA – Bardzo Lekki Samolot. Zasięg samolotu wynosi około 1300 km, a prędkość przelotowa to w przybliżeniu 200 km/h.

Uroczystość odebrania samolotów odbyła się w obecności studentów kursu lotniczego oraz rektora Politechniki Śląskiej, prof. Arkadiusza Mężyka, który przedstawił plany uczelni w zakresie przygotowania zawodowego pilotów i mechaników.

– Staramy się wprowadzać pełną gamę propozycji zawodowych związanych z lotnictwem cywilnym dla absolwentów tego kierunku – obecnie są to zawody: pilot, mechanik, nawigator, ale w planach mamy również takie perspektywy zawodowe, jak: kontroler ruchu powietrznego, praca w zabezpieczeniu lotnisk. Podpisaliśmy już w tym zakresie odpowiednie umowy z firmami, z instytutami branżowymi – mówił rektor Mężyk.

Lotnisko w Gliwicach, w wyniku trwającej obecnie rozbudowy, otrzyma kategorię General Aviation, dzięki czemu będzie przystosowane do obsługi dużego ruchu lotniczego, zarówno jeśli chodzi o loty biznesowe, jak i amatorskie. Politechnika Śląska ze swojej strony buduje dwa hangary do przechowywania swoich samolotów, ale również jako zaplecze dla szkolonych na uczelni mechaników lotniczych, którzy wykorzystywać będą przy szkoleniu specjalne ćwiczebne maszyny nielatające.

Przypomnijmy, że pod koniec czerwca Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej otrzymał certyfikat Urzędu Lotnictwa Cywilnego pozwalający na praktyczne szkolenie lotnicze studentów. Tym samym Politechnika Śląska dołączyła do wąskiego grona uczelni posiadających tego typu ośrodek szkolenia lotniczego.

Certyfikat potwierdza, że ośrodek spełnia wymagania międzynarodowych i krajowych przepisów lotniczych w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym i może prowadzić szkolenia lotnicze w zakresie licencji ATPL(A) – szkolenie zintegrowane. Do zintegrowanego szkolenia na pilota liniowego będą mogły przystąpić osoby, które wcześniej uzyskały licencję PPL (A). Absolwenci będą zdawać egzamin przed przedstawicielem Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Pełną licencję ATPL(A), czyli pilota liniowego, można uzyskać po wylataniu 1500 godzin, przy uwzględnieniu wymaganego rodzaju nalotu.

ATO POLSL powstał w ramach Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej. To pozawydziałowa jednostka Politechniki Śląskiej, będąca wspólną inicjatywą Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, Politechniki Śląskiej oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Od 2010 roku przewodniczącym Rady Programowej Centrum jest prezes Zarządu GTL SA Artur Tomasik.

Marek Gabzdyl, źródło: PŚl

 

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Grrttttt 12.06.2022 15:07

    Latają te gnoje bez przerwy nad osiedlami, nie ma chwili odpoczynku i spokoju nawet w niedzielę. Żeby ich szlag!