Aktualności
Szkoły wyższe
10 Czerwca
Opublikowano: 2020-06-10

Dwie kandydatki do fotela rektora PB

Po raz pierwszy w historii na czele Politechniki Białostockiej stanie kobieta. Wiadomo to już przed wyborami, zaplanowanymi na 16 czerwca. O fotel rektora ubiegają się bowiem dwie kandydatki.

Obecnie Politechniką Białostocką kieruje prof. dr hab. inż. Lech Dzienis. To jego druga i, zgodnie z ustawowymi zapisami, ostatnia kadencja. Stanowisko po nim, pierwszy raz w ponad 70-letniej historii uczelni, na pewno obejmie kobieta. Do wyborów, które odbędą się 16 czerwca, zgłoszono bowiem dwie kandydatki, co również jest sytuacją bez precedensu w polskich uczelniach technicznych. Wprawdzie w kwietniu o fotel rektora Politechniki Koszalińskiej z powodzeniem ubiegała się dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, ale jej kandydatura była jedyną zgłoszoną do wyborów. Tymczasem Rada Politechniki Białostockiej jednogłośnie zarekomendowała dwie osoby: prof. dr hab. inż. Joannę Ejdys oraz dr hab. inż. Martę Kosior-Kazberuk, prof. PB.

Prof. Joanna Ejdys pełni obecnie funkcję prorektora ds. rozwoju. Zawodowo związana jest z białostocką uczelnią od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. W 1995 roku ukończyła studia inżynierskie z zakresu ochrony środowiska. W 2002 roku obroniła doktorat w Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie. Habilitację z nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (zarządzanie jakością) uzyskała w 2011 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W 2020 roku została profesorem.

W latach 2016–2019 była dziekanem Wydziału Inżynierii Zarządzania. Od 2017 roku jest członkiem Komisji Etyki PB, a od 2018 – kierownikiem Programu MBA Executive i studiów podyplomowych MBA Executive.

W swoich badaniach naukowych zajmuje się zarządzaniem strategicznym obejmującym: foresight, zaufanie do technologii, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz orientację strategiczną.

Należy do Stowarzyszenia Association of Engineering, Project and Production Management EPPM. Jest członkiem IEEE Technology and Engineering Management Society Membership oraz wiceprzewodniczącą International Society for Manufacturing, Service and Management Engineering.

Prof. Marta Kosior-Kazberuk – obecna prorektor ds. współpracy międzynarodowej – jest również absolwentką Politechniki Białostockiej (kierunek: budownictwo, specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie). W 2002 roku uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, specjalność: konstrukcje betonowe, materiały budowlane. W 2014 roku została doktorem habilitowanym nauk technicznych.

Pracę w PB rozpoczęła w 1995 roku na stanowisku asystenta w Katedrze Konstrukcji Betonowych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, gdzie zatrudniona jest do dziś (jako profesor nadzwyczajny). W latach 2004–2006 wykładała w ełckiej filii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Jej zainteresowania badawcze dotyczą efektywności ochrony materiałowo-strukturalnej materiałów kapilarno-porowatych, wpływu aktywnych dodatków mineralnych na właściwości betonu, historycznych zapraw stosowanych przy budowie obiektów hydrotechnicznych Kanału Augustowskiego oraz zastosowania zbrojenia kompozytowego w konstrukcjach z betonu o podwyższonej trwałości.

Jest członkiem Administrative Council of European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE), Komisji Akredytacyjnej Uczeni Technicznych (KAUT) oraz ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA).

MK

Dyskusja (0 komentarzy)