Aktualności
Szkoły wyższe
22 Lutego
Opublikowano: 2021-02-22

Dwie kolejne polskie uczelnie w EUA

Uniwersytet Gdański i Akademia WSB dołączyły do grona pełnoprawnych członków Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów. Tym samym do organizacji należy już 36 polskich instytucji. 

European University Association to największa organizacja reprezentująca europejskie uniwersytety. Powstała w 2001 roku w wyniku połączenia Association of European Universities (CRE) i Confederation of European Union Rectors’ Conferences (CEURC). Zrzesza ponad 850 podmiotów z 48 krajów. Odgrywa kluczową rolę w procesie bolońskim, działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego w Europie i reprezentuje ten sektor na forach społecznych i politycznych (np. Komisja Europejska, Parlament Europejski), które decydują o kształcie regulacji dotyczących kształcenia, badań czy innowacji. Na wszystkich uczelniach należących do organizacji studiuje 17 mln osób.

Pod koniec stycznia Rada EUA zatwierdziła wnioski o członkostwo kolejnych dwóch polskich uczelni: Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii WSB.

Na 11 wydziałach UG studiuje obecnie 21 874 studentów. Mają do wyboru 89 kierunków studiów i 212 specjalności. Uniwersytet prowadzi 3 Szkoły Doktorskie oraz 20 studiów doktoranckich. Ich uczestnikami jest 929 doktorantów. Uczelnia zatrudnia 1744 pracowników naukowo-dydaktycznych.

Akademia WSB (do kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) to niepubliczna uczelnia akademicka powstała w 1995 roku. Specjalizuje się w naukach ekonomicznych, społecznych, humanistycznych, technicznych i naukach o zdrowiu. Uczelnia prowadzi studia I i II stopnia, studia Executive MBA i MBA, studia podyplomowe oraz studia doktorskie. Jej struktura oparta jest na Wydziale Nauk Stosowanych oraz czterech wydziałach zamiejscowych: w Krakowie, Cieszynie, Olkuszu i Żywcu. Z uczelnią związanych jest  ponad 1400 nauczycieli akademickich.

Tym samym EUA ma już 36 polskich członków. Do organizacji należą także: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny Krakowie, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Politechnika Gdańska, Politechnika Koszalińska, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Zielonogórski, Szkoła Główna handlowa w Warszawie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Warszawska i Politechnika Wrocławska oraz – jako członek zbiorowy – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

W dziewięcioosobowym zarządzie European University Association zasiada w tej kadencji były rektor Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Marcin Pałys.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)