Aktualności
Szkoły wyższe
01 Kwietnia
Źródło: www.uj.edu.pl
Opublikowano: 2020-04-01

Dwóch kandydatów do fotela rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dwóch obecnych prorektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. Stanisław Kistryn i prof. Jacek Popiel – kandyduje do kierowania uczelnią w kadencji 2020–2024. Wybory, które miały się odbyć pod koniec kwietnia, przełożono na późniejszy termin.

Obecny rektor UJ – prof. Wojciech Nowak – nie może ubiegać się o reelekcję z uwagi na to, że mija właśnie jego druga kadencja na tym stanowisku. Rada Uczelni wskazała kandydatów na jego następcę: prof. Stanisława Kistryna i prof. Jacka Popiela.

Prof. Stanisław Kistryn od 2012 roku jest prorektorem ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych. Po ukończeniu studiów na UJ (1984) pracował jako asystent na Politechnice Federalnej (ETH) w Zurychu. Od 1990 roku jest związany z Instytutem Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego UJ. Był pełnomocnikiem dziekana ds. Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych UJ i zastępcą dyrektora IF UJ ds. naukowo-badawczych. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. badania dynamiki oddziaływania w układach kilkunukleonowych w precyzyjnych eksperymentach z wykorzystaniem spolaryzowanych wiązek i tarcz, testowanie fundamentalnych symetrii oddziaływań elementarnych, zastosowania metod i technik fizyki jądrowej w różnych dziedzinach badań (archeologia, medycyna, biologia, geologia). Jest współautorem 193 prac w czasopismach naukowych z tzw. listy filadelfijskiej cytowanych ponad 2,5 tys. razy. Współrealizował 23 projekty badawcze.
Był członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych MNiSW i Zespołu Specjalistycznego ds. Oceny Czasopism Naukowych MNiSW. Należy do Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Europejskiego Towarzystwa Fizycznego. Od 2018 roku reprezentuje MNiSW oraz KRASP w międzynarodowych konferencjach dotyczących polityk naukowych, a od tego roku jest przewodniczącym zespołu koordynacyjnego programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w UJ.

Prof. Jacek Popiel również od dwóch kadencji jest prorektorem ds. polityki kadrowej i finansowej. W Uniwersytecie Jagiellońskim pracuje od 1977 roku. Kierował Instytutem Polonistyki, a następnie był dziekanem Wydziału Polonistyki. Przez wiele lat był związany z Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie (obecnie Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego), w której pełnił funkcję dziekana Wydziału Aktorskiego, prorektora i przez 2 kadencje rektora.
Interesuje się historią dramatu i teatru polskiego XIX-XXI wieku, dziejami szkolnictwa teatralnego i edycją naukową tekstów literackich. Jest autorem ponad 200 prac, m.in. 20 książek, w tym 6 indywidualnych, artykułów i recenzji, a także kilku scenariuszy teatralnych. Twórca i dyrektor artystyczny Festiwalu „Dramaty Narodów”, którego premiera odbyła się w 2005 roku. Był wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych, zasiadał też w Radzie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności i Komitetu Nauk o Literaturze PAN. W 2012 roku za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej oraz za zasługi na rzecz rozwoju nauki został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dwukrotny laureat nagrody indywidualnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nagrody Prix Jean-Paul II Europe Chrétienne, Medalu PWST.

Wyboru rektora dokona Kolegium Elektorów składające się z 227 osób reprezentujących wszystkich członków uniwersyteckiej wspólnoty. Zgodnie z pierwotnym kalendarzem wybory miały się odbyć 28 kwietnia. W związku z epidemią koronawirusa zostały przełożone. Mają być przeprowadzone w terminie do 31 sierpnia 2020 roku. Kadencja 306. rektora UJ powinna rozpocząć się 1 września br.

Łukasz Wspaniały, źródło: UJ

 

Dyskusja (0 komentarzy)