Aktualności
Szkoły wyższe
15 Maja
Opublikowano: 2020-05-15

Dwóch kandydatów do fotela rektora UTP

Dwóch kandydatów zmierzy się w wyborach na rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Głosowanie zaplanowano na 5 czerwca.

Bydgoską uczelnią kieruje obecnie prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński. To jego pierwsza kadencja na stanowisku rektora, co oznacza, że może ubiegać się o reelekcję. Skorzystał z tego prawa i startuje w wyborach na kadencję 2020–2024. Jego kontrkandydatem jest prof. dr hab. inż. Marek Adamski. Głosowanie odbędzie się 5 czerwca, ale nie ustalono jeszcze trybu, w jakim zostanie przeprowadzone.

Prof. Marek Adamski pełni obecnie funkcję dziekana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt. Urodził się w 1977 r. Jest absolwentem Akademii Techniczno-Rolniczej (poprzedniczka UTP). W 2003 r. został doktorem nauk rolniczych. Habilitację zrobił sześć lat później. W 2018 roku uzyskał tytuł profesora. Z bydgoską uczelnią związany jest zawodowo od 2000 r. Naukowo interesuje się m.in. technologiami użytkowania drobiu, współuczestniczy w badaniach dotyczących alternatywnych do poekstrakcyjnej śruty sojowej (pochodzenia GMO) źródeł białka w paszach dla drobiu – ich wpływu na jakość tuszek, mięsa i jaj. Przez 10 lat był członkiem Zarządu Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej.

Prof. Tomasz Topoliński ur. się w 1955 roku. W 1979 roku ukończył studia również na Akademii Techniczno-Rolniczej. Stopień doktora uzyskał w 1986 roku na Politechnice Gdańskiej, tam też habilitował się 12 lat później. W 2010 roku otrzymał nominację profesorską. Od 1979 roku jest zawodowo związany z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym. Pełnił w nim wiele funkcji: był członkiem Rady Wydziału Mechanicznego, a także senatu Akademii Techniczno-Rolniczej, prodziekanem ds. nauki Wydziału Mechanicznego ATR, kierownikiem Zakładu Inżynierii Biomedycznej, prorektorem ds. organizacji i rozwoju ATR/UTP, przewodniczącym Senackiej Komisji Statutowej, od 2016 roku jest rektorem UTP. W pracy naukowej specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu inżynierii mechanicznej i inżynierii biomedycznej. Zajmuje się biomechaniką układu ruchu, analizą chodu, rozkładem obciążeń, projektowaniem implantów, protez, sprzętów ortopedycznych, bada właściwości mechaniczne i wytrzymałościowe struktur kostnych, biomateriałów oraz materiałów syntetycznych, w tym przede wszystkim kompozytów inżynierskich. Jest doktorem honorowym Narodowego Uniwersytetu w Chmielnickim na Ukrainie.

MK, fot. www.kpodr.pl, UTP

Dyskusja (0 komentarzy)