Aktualności
Szkoły wyższe
11 Marca
Opublikowano: 2020-03-11

Dwóch kandydatów na rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Dwóch kandydatów stara się o fotel rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wybory odbędą się 24 marca.

Zgłaszanie nazwisk kandydatów na rektora UKW odbywało się od 6 do 9 marca. Już na długo przed tym wiadomo było, że o reelekcję będzie się ubiegał prof. dr hab. Jacek Woźny. Jest związany z bydgoską uczelnią od 1989 roku. Pełnił w tym czasie wiele funkcji administracyjnych, w tym prodziekana i dziekana Wydziału Humanistycznego oraz prorektora ds. dydaktycznych Akademii Bydgoskiej. W 2016 roku został rektorem uczelni.

Jest archeologiem i historykiem. Zajmuje się archeologią pradziejową i historyczną ziem polskich, wierzeniami religijnymi i symboliką społeczeństw archaicznych, archeologią regionu kujawsko-pomorskiego, archeologią militarną. Studia archeologiczne ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1987 r., doktorat (1994) i habilitację (2000) na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaś tytuł profesora w dziedzinie nauk humanistycznych uzyskał w 2010 r.

Jest autorem ponad 200 prac naukowych, w tym ośmiu monografii, sześciu prac zbiorowych pod redakcją naukową, jednego podręcznika i około 130 artykułów, recenzji i polemik, a także 44 haseł encyklopedycznych. Prowadził wykopaliskowe badania archeologiczne na stanowiskach w Bydgoszczy-Pałczu, Smolnikach, Starym Mieście w Bydgoszczy, które obejmowały gród, zamek, mennicę.

Kontrkandydatem obecnego rektora będzie prof. dr hab. Bernard Mendlik, dyrygent, dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej UKW. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy (poprzedniczka UKW) i Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Kwalifikacje I stopnia uzyskał w dyscyplinie prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu (1999). Także w poznańskiej Akademii Muzycznej uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej – dyrygentura (2006). W roku 2014 otrzymał tytuł profesora w dziedzinie: sztuki muzyczne. W latach 2008–2012 pełnił funkcję prorektora ds. organizacji i rozwoju UKW w Bydgoszczy.

Jego dorobek artystyczny koncentruje się na pracy z Chórem Akademickim UKW. Uzyskał liczne nagrody i wyróżnienia, uczestnicząc w międzynarodowych i krajowych koncertach, konkursach oraz festiwalach chóralnych. Dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy przygotowuje partie chóralne wielkich form wokalno-instrumentalnych. Jest Dyrektorem Programowym Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Akademickich – Akademickie Kolędowanie, odbywającego się od 2008 roku w Bydgoszczy. Zasiada w zarządzie Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego.

W czwartek, 19 marca, zaplanowano spotkanie przedwyborcze z kandydatami. Pięć dni później 120 elektorów wybierze rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kadencję 2020–2024.

MK, fot. www.ukw.edu.pl, www.bernard-mendlik.pl

Dyskusja (0 komentarzy)