Aktualności
Szkoły wyższe
02 Kwietnia
Opublikowano: 2020-04-02

Dwóch kandydatów w wyborach na rektora AWF w Krakowie

Dwóch kandydatów wystartuje w wyborach na rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Z uwagi na epidemię koronawirusa nie wiadomo jeszcze, kiedy się odbędą.

Krakowską AWF kieruje od 2016 roku prof. Aleksander Tyka. Mimo że to dopiero jego pierwsza kadencja, nie mógł ubiegać się o reelekcję ze względu na przekroczenie ustawowej granicy 67 lat (urodził się w 1951 roku). Jego następcę miały wyłonić wybory zaplanowane na 26 marca. Dzień wcześniej bezterminowo zawieszono jednak bieg wszystkich czynności wyborczych, motywując to sytuacją epidemiczną.

Do tego czasu udało się jednak wyłonić dwóch kandydatów do fotela rektora na kadencję 2020–2024. Zgłoszono prof. dr. hab. Andrzeja Klimka – prorektora ds. studenckich, oraz dr. hab. Tomasza Pałkę, prof. AWF – prodziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu.

Prof. Andrzej Klimek w latach 2008–2016 był rektorem AWF w Krakowie. Ukończył na tej uczelni studia na kierunku rehabilitacja ruchowa. Od 1991 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Fizjologii i Biochemii Instytutu Nauk Biomedycznych. Pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Nauk Biomedycznych. Specjalizuje się w fizjologii człowieka i fizjologii sportu. W 2011 roku odebrał nominację profesorską.

Od 2019 zasiada w Radzie Doskonałości Naukowej (Zespół Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu). Jest także członkiem Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Należy do International Association of Sport Kinetics (od 2010 r.), Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (2003), Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego (2003) i Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej (1992). Jest autorem lub współautorem ponad 90 prac naukowych, 1 monografii oraz 5 rozdziałów w wydawnictwach książkowych z zakresu fizjologii człowieka i fizjologii sportu. Posiada uprawnienia instruktora narciarstwa, żeglarstwa, sternika motorowodnego i jachtowego sternika morskiego.

t palkaDr hab. Tomasz Pałka, prof. AWF, także jest absolwentem kierunku rehabilitacja ruchowa na AWF.  Zainteresowania fizjologią człowieka rozwijał pod kierunkiem naukowców z Zakładu Fizjologii i Biochemii AWF w Krakowie. W 2005 roku uzyskał stopień doktora, a w 2014 – doktora habilitowanego. Na jego dorobek naukowy składa się m.in. 90 opracowań i 29 ekspertyz z badań profesjonalnych sportowców, w tym zawodników kadr narodowych. Odbywał staż naukowy w Univerzita Komenskego Bratislava oraz staż zagraniczny w ramach Erasmus Teacher Mobility University of Presov. W 2012 r. został koordynatorem Uczelnianego Programu Mobilności Studentów „Most AWF”. Jest kierownikiem zespołu dydaktycznego w Zakładzie Fizjologii i Biochemii AWF Kraków. Posiada liczne uprawnienia związane z uprawianiem sportów zimowych i letnich: instruktor narciarstwa zjazdowego, instruktor pływania, sternik motorowodny i ratownik WOPR. Posiada specjalizację z odnowy biologicznej.

MK, źródło: AWF

 

Dyskusja (0 komentarzy)