Aktualności
Szkoły wyższe
09 Marca
Opublikowano: 2020-03-09

Dwoje kandydatów do fotela rektora UAM

Dwoje kandydatów zamierza ubiegać się o funkcję rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wybory odbędą się 8 maja.

Chęć kierowania uczelnią od października 2020 roku wyrazili: prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska oraz prorektor kierujący Szkołą Doktorską UAM, prof. dr hab. Ryszard Naskręcki.

– Chcę stworzyć warunki dla dalszego rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, umocnić pozycję naukową poznańskiej Alma Mater, nie naruszając przy tym jej tradycji ani akademickiego etosu – zapowiada prof. Bogumiła Kaniewska. – Chcę, by rozwój ten odbywał się przy współudziale wszystkich pracowników i studentów, a nie ich kosztem – dodaje.

Prof. Ryszard Naskręcki zamierza jako rektor zadbać o dobry zrównoważony rozwój Uniwersytetu.

– Chcę wykorzystać obecne szanse i możliwości dla podniesienia jego prestiżu oraz podniesienia komfortu pracy badawczej i dydaktycznej, a także warunków studiowania – mówi.

Prof. Bogumiła Kaniewska jest literaturoznawczynią, polonistką, tłumaczką. Specjalizuje się w historii literatury, literaturze współczesnej i teorii literatury. W obecnej kadencji pełni funkcję prorektora ds. studenckich. Kieruje Zakładem Semiotyki Literatury Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. W latach 2012–2016 była dziekanem tego wydziału. W 1988 roku ukończyła studia literaturoznawcze na UAM. W 1994 obroniła pracę doktorską, w 2001 roku uzyskała habilitację, a w 2015 – tytuł profesora. W pracy naukowej zajmuje się głównie literaturą XX wieku, uprawia krytykę literacką i tłumaczy prozę anglojęzyczną. Jest autorką 8 książek (w tym 2 we współautorstwie) i ponad 80 artykułów naukowych, a także współautorką podręczników akademickich i szkolnych.

Prof. Ryszard Naskręcki jest fizykiem specjalizującym się w fotofizyce i spektroskopii optycznej oraz fizyce procesu widzenia. Obecnie pełni funkcję prorektora kierującego Szkołą Doktorską UAM. W 1983 roku ukończył Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UAM. W 1992 roku obronił rozprawę doktorską, a w 2001 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. W 2010 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk fizycznych. Jest kierownikiem Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii Wydziału Fizyki UAM, którego był dziekanem w latach 2005–2012. Jest Przewodniczącym Środowiskowej Komisji Akredytacyjnej Optyki Okularowej i Optometrii oraz członkiem Komitetu Fizyki PAN i Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Pełni rolę eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Oboje kandydaci zostaną przedstawieni Senatowi uczelni, który zbierze się 30 marca. Pozytywnie zaopiniowane kandydatury Rada Uczelni wskaże komisji wyborczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Rektor wybrany zostanie przez kolegium elektorów 8 maja.

MK, Przemysław Stanula, źródło: UAM

Dyskusja (0 komentarzy)