Aktualności
Szkoły wyższe
19 Marca
Opublikowano: 2020-03-19

Dwoje kandydatów do fotela rektora Uniwersytetu Łódzkiego

Dwoje prorektorów Uniwersytetu Łódzkiego wyraziło chęć pokierowania uczelnią w kadencji 2020–2024. Z kandydowania w wyborach zrezygnował prof. Jarosław Płuciennik.

Prof. Płuciennik jako pierwszy, jeszcze pod koniec ubiegłego roku, oficjalnie zgłosił zamiar startu w wyborach, które wyłonią następcę prof. Antoniego Różalskiego (ustawowy limit 67 lat uniemożliwia reelekcję obecnemu rektorowi). W październiku na swoim blogu opublikował 9,5 tez o uniwersytecie. W środę, 18 marca, poinformował w mediach społecznościowych o wycofaniu swojej kandydatury. Nasz pierwszy Rektor prof. Tadeusz Kotarbiński propagował pojęcie „człowieka spolegliwego”. Mam wrażenie, iż właśnie przyszedł czas, abyśmy się stali spolegliwi, odpowiedzialni za siebie i innych jako uniwersytet (…) Powinniśmy okazać się przyzwoici i spolegliwi dla społeczeństwa, w którym żyjemy, nie możemy teraz udawać, że wszystko jak zwykle. Kiedy mamy codziennych bohaterów w postaci pielęgniarek i lekarzy walczących z niewidzialną złowrogą siłą, musimy okazać także odwagę bycia spolegliwym – napisał.

W grze pozostają prof. Sławomir Cieślak – prorektor ds. kształcenia i prof. Elżbieta Żądzińska – prorektor ds. nauki, którzy o zamiarze kandydowania poinformowali w ostatnich dniach. „W obecnej sytuacji uznaję za najistotniejsze zapewnienie kontynuacji tych działań Pana Rektora, które w ciągu ostatnich lat przyniosły tak wiele korzyści społeczności Uniwersytetu Łódzkiego, podtrzymanie najlepszych tradycji akademickich oraz poczucie stabilności” – napisał prof. Cieślak.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UŁ (1994). W roku 1999 uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a w roku 2008 stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. We wrześniu 2016 r. otrzymał nominację profesorską. Przez dwie kadencje (2008–2016) sprawował funkcję prodziekana WPiA UŁ. Obecnie kieruje Katedrą Postępowania Cywilnego I. Specjalizuje się w prawie postępowania cywilnego.

Z kolei prof. Żądzińska wyraziła w swojej deklaracji przekonanie, że „Uniwersytet Łódzki, kontynuując przeobrażenia zapoczątkowane przez poprzednich Rektorów i pozostając wiernym filozofii postępowania obecnego Rektora UŁ, potrzebuje kolejnych impulsów rozwojowych, by pracownicy i studenci nie tylko realizowali swój potencjał intelektualny, ale także czuli się w naszej Uczelni dobrze i bezpiecznie (…) Jestem pewna, że w ciągu następnych lat wspólnie uczynimy Uniwersytet Łódzki lepszym”.

Jest absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego (1990). W 1999 roku uzyskała stopień doktora nauk biologicznych, a w 2005 r. stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych. W 2014 roku została profesorem nauk biologicznych. Z UŁ związana jest zawodowo od ponad ćwierćwiecza. W latach 2008–2016 pełniła funkcję dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Od 2014 roku jest honorowym wizytującym pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Adelajdzie w Australii. Jej główne kierunki badawcze to: biologia ludzkich populacji współczesnych i historycznych, wyznaczniki stresu populacyjnego (wskaźnik wtórnej proporcji płci, asymetria fluktuująca, zaburzenia proporcji wagowo-wzrostowych), odontologia.

Wybory rektora Uniwersytetu Łódzkiego miały się pierwotnie odbyć 29 maja. W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego Uczelniana Komisja Wyborcza UŁ zawiesiła jednak do odwołania wszelkie czynności wyborcze.

MK, źródło: UŁ

 

Dyskusja (0 komentarzy)