Aktualności
Szkoły wyższe
06 Marca
Opublikowano: 2020-03-06

Dwoje kandydatów na rektora Szkoły Głównej Handlowej

Dwoje kandydatów będzie ubiegać się o fotel rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wybory odbędą się 1 kwietnia.

Nazwiska kandydatów na rektora SGH można było zgłaszać do 4 marca. Dwa dni później Senat uczelni pozytywnie zaopiniował dwie kandydatury: dr. hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH, oraz prof. dr hab. Marzenny Weresy.

Dr hab. Piotr Wachowiak pełni w obecnej kadencji funkcję prorektora ds. nauki i zarządzania SGH. Wcześniej, w latach 2012–2016 był prodziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów. Jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Ukończył studia na Wydziale Handlu Wewnętrznego SGPiS na kierunku organizacja i zarządzanie. Ze Szkołą Główną Handlową związany jest zawodowo od 1989 roku, kiedy został zatrudniony w Instytucie Zarządzania. Pracuje w nim do dziś. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zarządzania zasobami ludzkimi, negocjacji, kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, społeczną odpowiedzialnością biznesu.

W kadencji 2015–2018 był sekretarzem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Zasiada w grupie roboczej ds. edukacji i upowszechniania CSR w Ministerstwie Gospodarki. Jest współzałożycielem i członkiem Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH. W 2016 roku został wyróżniony jako jeden z dwóch najlepszych wykładowców w III edycji programu MBA-SGH.

Prof. Marzenna Weresa od 2016 roku jest dziekanem Kolegium Gospodarki Światowej SGH oraz od 2005 r. – dyrektorem Instytutu Gospodarki Światowej. Jej dorobek obejmuje ponad 100 publikacji naukowych, będących efektem udziału w kilkudziesięciu projektach i programach badawczych, w tym w 13 projektach międzynarodowych finansowanych m.in. przez Komisję Europejską, Światową Organizację Zdrowia, NATO, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki. W działalności akademickiej aktywnie rozwija współpracę z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, m. in. z Harvard Business School (USA), Stanford University (USA), Lake Forest Graduate School of Management (USA), Manchester Metropolitan University (Wielka Brytania), Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung – WIFO (Austria), Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Mannheim (Niemcy); UNU-MERIT (Holandia). W latach 2012–2013 była członkiem międzynarodowej grupy niezależnych ekspertów I4G (High Level Economic Policy Expert Group Innovation for Growth) doradzających Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej w zakresie polityki innowacyjnej. Przez kolejne dwa lata była ekspertem Komisji Europejskiej w ramach Research, Innovation and Science Policy Expert (RISE) High Level Group. Jej zainteresowania naukowe to: stosunki gospodarcze Polski z zagranicą, innowacyjność i transfer technologii, zagraniczne inwestycje bezpośrednie, handel zagraniczny, konkurencyjność gospodarek.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym 26 marca odbędzie się wspólna debata kandydatów, a niecały tydzień później Kolegium Elektorskie wybierze rektora SGH na kadencję 2020–2024.

MK, źródło: SGH

Dyskusja (0 komentarzy)