Aktualności
Szkoły wyższe
24 Września
Źródło: Twitter/MEiN
Opublikowano: 2021-09-24

Dwudziestolecie Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uniwersytet Rzeszowski obchodzi jubileusz 20-lecia istnienia. W ciągu dwóch dekad mury uczelni opuściło prawie 100 tys. absolwentów. 

Jubileuszowe uroczystości z udziałem ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka odbyły się 23 września w sali koncertowej Filharmonii Podkarpackiej. Szef resortu przekazał rektorowi uczelni prof. Sylwestrowi Czopkowi symboliczny czek o wartości blisko 2 mln zł na utrzymanie stanowiska badawczego zaawansowanych analiz biochemicznych Kolegium Nauk Przyrodniczych oraz Terenową Stację Badawczą Instytutu Archeologii.

Życzę, by nadchodzące lata działalności uniwersytetu były zarówno dla studentów, jak i wszystkich pracowników uczelni, czasem rozwoju naukowego oraz kolejnych sukcesów badawczych – mówił Przemysław Czarnek.

Uniwersytet Rzeszowski powstał 1 września 2001 r. w wyniku konsolidacji Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (istniała od 1963 roku), rzeszowskiej Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (powołanej w 1969 roku) oraz umiejscowionego w Rzeszowie Wydziału Ekonomii Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (istniejącego od 1973 roku). W momencie powstania UR miał sześć wydziałów: Ekonomii, Filologiczny, Matematyczno-Przyrodniczy, Pedagogiczny, Prawa i Socjologiczno-Historyczny. W roku 2018 jego strukturę tworzyło 12 wydziałów, w tym Nauk Medycznych, Sztuki i Muzyki. Dzisiaj konstytuują ją cztery kolegia: Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Medycznych, które skupiają 21 jednodyscyplinowych instytutów. Na czele każdego kolegium stoi prorektor. Za sprawy studenckie i kształcenia odpowiada kolejny prorektor, który nadzoruje pracę pionów dydaktycznych, czyli dziekanów i dziekanatów, we wszystkich kolegiach.

Kadra Uniwersytetu Rzeszowskiego liczyła na początku 1789 pracowników, w tym 1059 nauczycieli akademickich i 730 pracowników administracji i obsługi. Obecnie UR zatrudnia 2192 osoby, co oznacza wzrost zatrudnienia o 22,53%. Najmniej wzrosło zatrudnienie w administracji i obsłudze, bo o 19,32%, i wynosi obecnie 871 pracowników. Uczelnia zatrudnia też 1321 nauczycieli akademickich, co oznacza wzrost o 24,74% w stosunku do roku 2001. Najbardziej – o 118,62% – wzrosła liczba samodzielnych pracowników nauki, których jest obecnie 411. UR zatrudnia też 651 doktorów (+55,37%) i 259 magistrów (-57,3%).

W latach 2011–2020 pracownicy UR uzyskali 92 granty Narodowego Centrum Nauki o wartości prawie 27 mln zł. W latach 2002–2021 otrzymali 146 grantów uczelnianych i 21 grantów zewnętrznych w programach ministra nauki, NPRH, NID i in. Otrzymali też 34 granty Podkarpackiego Centrum Innowacji (ze środków unijnych). W ostatnich latach publikują rocznie od 2,5 do 3,5 tys. prac naukowych.

W roku utworzenia uniwersytetu kształciło się tam na 20 kierunkach ponad 20 tys. studentów. Dwa lata później ich liczba osiągnęła 22,5 tys. Obecnie na 56 kierunkach kształci się 16,2 tys. osób, w tym 12 641 na studiach stacjonarnych (z tego 201 obcokrajowców) i 3535 w trybie niestacjonarnym (7 obcokrajowców). W ciągu dwudziestu lat dyplomy uczelni otrzymało prawie 100 tys. absolwentów.

UR ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora w 6 dziedzinach i 18 dyscyplinach: nauk biologicznych i fizycznych; nauk medycznych i o zdrowiu; ekonomii i finansów, nauk o polityce i administracji, prawnych, socjologicznych i pedagogiki; archeologii, filozofii, historii, językoznawstwie i literaturoznawstwie; sztuk muzycznych oraz plastycznych i konserwacji dzieł sztuki, a także w zakresie rolnictwa i ogrodnictwa oraz technologii żywności i żywienia. Może habilitować w 3 dziedzinach i 6 dyscyplinach, czyli w zakresie nauk biologicznych, archeologii, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz rolnictwa i ogrodnictwa. Obecnie na UR doktorat przygotowują 142 osoby, w tym 89 na studiach doktoranckich i 53 w Szkole Doktorskiej UR. Od roku 2001 do 2017 uniwersytet nadał stopień doktora habilitowanego 42 osobom i wypromował 497 doktorów.

Zbiory Biblioteki UR liczą ponad 770 tys. woluminów książek, prawie 117 tys. woluminów czasopism oraz ok. 24 tys. jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych. Biblioteka oferuje dostęp do ok. 21 tys. tytułów zagranicznych czasopism w wersji elektronicznej oraz do ponad 250 tys. książek elektronicznych.

UR dysponuje 50 budynkami w 7 lokalizacjach. Ich łączna powierzchnia wynosi 165,7 tys. mkw. W wieloletnim programie inwestycyjnym uniwersytet ma m.in. zaplanowaną budowę Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego wraz z Centrum Diagnostyki Medycznej i Medycyny Spersonalizowanej z częścią dydaktyczną. Wszystkie zaplanowane inwestycje mają kosztować niemal 1,5 mld. zł.

(pik)

Podejmujemy rękawicę – rozmowa z prof. Sylwestrem Czopkiem, rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dyskusja (0 komentarzy)