Aktualności
Szkoły wyższe
25 Lutego
Opublikowano: 2020-02-25

Dwukrotne wybory w PWSZ w Tarnowie

Podwójne wybory czekają w tym roku społeczność akademicką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Podczas pierwszych wybrany zostanie rektor, który będzie zarządzać uczelnią do końca obecnej kadencji, czyli do 31 sierpnia. W drugich wyłoniona zostanie osoba, która pokieruje pracą PWSZ przez pełną, czteroletnią kadencję. 

Taka niecodzienna sytuacja jest pokłosiem decyzji ministra nauki i szkolnictwa wyższego, który pod koniec stycznia wygasił mandat rektora prof. Jadwidze Lasce. Zdaniem resortu, miała ona złamać przepisy ustawy dotyczące pracy poza macierzystą uczelnią. W komunikacie MNiSW zaznaczono, że „Rektor posiadała zgodę Senatu na dodatkowe zatrudnienie, ale już nie na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego”, a tym było „wykonywanie recenzji w postępowaniach o nadanie stopnia dr hab. (postepowaniach awansowych) w innych uczelniach (na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych)”. Tymczasem zgoda Senatu dotyczyła jedynie prowadzenia wykładów na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. W ostatnich dniach, jak informuje „Gazeta Krakowska”, była już rektor złożyła wypowiedzenie i zakończyła trwającą od 2001 roku współpracę z PWSZ.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu rektora, jego obowiązki przejął najstarszy członek Senatu uczelni: dr hab. inż. Józef Kania, prof. PWSZ.

– Obejmując funkcję pełniącego obowiązki rektora miałem jasno sprecyzowane cele: po pierwsze zapewnić spokojne i sprawne funkcjonowanie uczelni oraz – po drugie – przeprowadzić wybory nowego rektora – możliwie najszybciej, w pełni transparentnie i w zgodzie z obowiązującymi przepisami – mówi prof. Józef Kania, cytowany przez serwis internetowy PWSZ.

Pierwsze z tegorocznych wyborów zaplanowano 24 marca. Wtedy poznamy rektora, który będzie zarządzać tarnowską uczelnią do końca obecnej kadencji, czyli do 31 sierpnia. W kolejnych, których termin nie jest jeszcze znany, wyłoniona zostanie osoba, która stanie na czele PWSZ na kolejną, czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się 1 września.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)