Aktualności
Szkoły wyższe
11 Maja
Fot. Jacek Wnuk
Opublikowano: 2020-05-11

Dyplomatorium online w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

Ponad 70 absolwentów pielęgniarstwa Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie odebrało online dyplomy ukończenia studiów. Była to pierwsza w historii uczelni tego typu uroczystość przeprowadzona w formule zdalnej.

Poprzez łącza internetowe w spotkaniu uczestniczył minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek oraz wiceministrowie: dr Anna Budzanowska i prof. Wojciech Maksymowicz, a także dyrektor Biura Programów i Przedsięwzięć MNiSW Piotr Ziółkowski. Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie reprezentowali: rektor prof. Grzegorz Przebinda, prorektor ds. rozwoju prof. Zbigniew Barabasz, prorektor ds. studiów dr Dominik Wróbel i kanclerz mgr Franciszek Tereszkiewicz. Uroczystość zaszczycił również prezydent Krosna Piotr Przytocki. Poprzez platformę telekonferencyjną w dyplomatorium udział wzięli: dyrektor Instytutu Zdrowia i Gospodarki dr Renata Dziubaszewska, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa mgr Małgorzata Dziura, prof. Danuta Zarzycka oraz inni wykładowcy kierunku pielęgniarstwo.

Witając absolwentów i zaproszonych gości, prof. Grzegorz Przebinda przypomniał historię uczelni, która z dniem 1 maja zmieniła nazwę z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie. Przypomniał, że impulsem do przekształcenia PWSZ-ów w skali ogólnopolskiej było Zgromadzenie Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, zorganizowane w Krośnie w kwietniu 2017 roku. Wzięli w nim udział ówczesny wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin, a także ówczesny sekretarz stanu w MNiSW wiceminister prof. Aleksander Bobko.

Rektor podkreślił znaczenie Krosna jako miasta, które zarówno w przeszłości, jak i obecnie jest symbolem łączności między wschodem i zachodem Europy, zgodnie ze słowami św. Jana Pawła II, który mówił o „Europie od Atlantyku aż po Ural”. Prof. Przebinda zaznaczył, że oprócz 76 studentów pielęgniarstwa, w ostatnim czasie egzaminy dyplomowe przeprowadzono w KPU na kierunkach: mechanika i budowa maszyn, informatyka, budownictwo, inżynieria środowiska, górnictwo i geologia, rolnictwo, produkcja i bezpieczeństwo żywności oraz zielarstwo. W sumie dla 124 osób.

Minister Wojciech Murdzek pogratulował absolwentom wszystkich kierunków, którzy w ostatnich tygodniach uzyskali w KPU w Krośnie tytuł licencjata lub inżyniera, zaznaczając, że krośnieńska uczelnia, obronami dyplomowymi prowadzonymi w trybie online jako pierwsza w kraju, ustawiła poprzeczkę bardzo wysoko. Zaznaczył, że wypromowanie ponad siedemdziesięcioosobowej grupy pielęgniarek jest szczególnie ważne z uwagi na panującą w kraju sytuację epidemiczną. Słowa gratulacji skierował do niedawnych studentów także prezydent Piotr Przytocki.

W drugiej części uroczystości przedstawicielki absolwentów w imieniu wszystkich promowanych złożyły ślubowanie pielęgniarskie, a następnie odebrały dyplomy ukończenia studiów. Z ciepłymi słowami, podsumowującymi siedem semestrów studiów, do wszystkich dyplomowanych pielęgniarek i pielęgniarzy zwróciła się prof. Danuta Zarzycka. Nawiązała między innymi do postaci Florence Nightingale, uznawanej za twórczynię współczesnego pielęgniarstwa, której 200-lecie urodzin przypada w tym roku. Prof. Przebinda przypomniał, że podczas wojny krymskiej, gdy po jednej stronie frontu pomoc niosła Florence Nightingale, po drugiej tę samą rolę odgrywała Daria Sewastopolska – „pierwsza sanitariuszka Imperium Rosyjskiego”. Ta sytuacja w niezwykły sposób podkreśla bezinteresowność pomocy niesionej przez następczynie i następców obu wielkich postaci, jej niezależność od narodowości, rasy czy wyznania.

Po złożonym ślubowaniu głos zabrała przedstawicielka absolwentów Agnieszka Gorczyca. Wspomniała czas studiowania, podkreślając, że przyczynił się on do odkrycia własnego powołania, ugruntowując przekonanie o misyjnym charakterze zawodu pielęgniarskiego. Na ręce rektora oraz władz IZiG oraz Zakładu Pielęgniarstwa złożyła podziękowania dla całej kadry pedagogicznej kierunku.

W ostatnich słowach rektor zaprosił do odwiedzenia Krosna i Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie ministra Wojciecha Murdzka, który wyraził przekonanie, że do takiej wizyty może dojść już wkrótce. Warto podkreślić, że drogę z Warszawy do Krosna dobrze już przetarł premier Jarosław Gowin, który przebywał w karpackiej uczelni –jak dotąd – już trzykrotnie (2017, 2018, 2019).

Dominik Wróbel, źródło: KPU

 

Dyskusja (0 komentarzy)