Aktualności
Opublikowano: 2017-06-21

Działania na rzecz czystej wody

Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej rozpoczyna współpracę z Sądeckimi Wodociągami sp. z o.o. Podpisane przez dziekana WIŚ dr. hab. inż. Stanisława Rybickiego i prezesa spółki Janusza Adamka porozumienie zakłada wzbogacenie funkcjonującego w zakładzie systemu kontroli sieci o elementy wczesnego ostrzegania przez zmianą parametrów wody w sieci. Dzięki zaawansowanemu technologicznie rozwiązaniu, polegającemu na monitorowaniu parametrów jakości wody w sieci w czasie rzeczywistym (on-line), pracownicy przedsiębiorstwa będą w stanie antycypować ewentualne zdarzenia, by skutecznie i szybko podjąć odpowiednie kroki zaradcze.

Ten innowacyjny projekt, jeśli zostanie zrealizowany z sukcesem, będzie mógł być wykorzystywany przez inne podmioty działające w branży wodno-kanalizacyjnej, podkreśla prezes Adamek. Dr Rybicki dodaje, że podjęta inicjatywa jest bardzo obiecująca, a zarazem stanowi duże wyzwanie dla krakowskich naukowców, którzy pracują nad stworzeniem metodyki pozwalającej reagować na zmiany występujące w sieci. Badacze tworzą algorytm zbierający dane obejmujące swoim zakresem zarówno ciśnienie i przepływ, a także wyselekcjonowane wskaźniki jakości, aby następnie przetworzyć pozyskane informacje na sygnał umożliwiający weryfikację, czy w określonych miejscach podejmowane są odpowiednie decyzje.

Tak skonstruowane rozwiązanie stanowić będzie mechanizm wczesnego ostrzegania, co pozwoli na informowanie i podejmowanie interwencji z odpowiednim wyprzedzeniem, bez oczekiwania na sygnał od niezadowolonego z jakości wody odbiorcy, jak ma to miejsce w tej chwili, podkreśla dr Rybicki.

az

(źródło: pk.edu.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)