Aktualności
Szkoły wyższe
27 Marca
Opublikowano: 2017-03-27

Dzień otwarty na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 31 marca 2017

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zaprasza wszystkich zainteresowanych studiami na uczelni na „Dzień otwarty Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”. Wydarzenie odbędzie się 31 marca o godzinie 10:00 w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przy ulicy Kamiennej 43-59.

Dzień Otwarty Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest jednodniowym wydarzeniem skierowanym do tegorocznych maturzystów. To znakomita okazja do poznania niezbędnych wymagań do pomyślnego przejścia rekrutacji, spotkania z władzami uczelni oraz osobiste rozmowy, których nie zastąpi żadna informacja zamieszczona w Internecie. Młodym ludziom w przygotowaniach do matury z pewnością pomogą specjalnie przygotowane w tym dniu szkolenia, a ciekawość dotyczącą przyszłości zaspokoją prelekcje z absolwentami.

Dla wszystkich uczestników wydarzenia przygotowano wiele atrakcji i konkursów z nagrodami, a w miejscu spotkań studentów na terenie Domu Studenckiego „Przegubowiec” część rozrywkową i poczęstunek.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu oraz jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju. Odgrywa strategiczną rolę w kształceniu ekonomistów, zajmuje ważną pozycję w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki. Jest również aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych. Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna uczelni jest prowadzona na czterech wydziałach: Nauk Ekonomicznych, Inżynieryjno-Ekonomicznym, Zarządzania, Informatyki i Finansów oraz Ekonomii, Zarządzania i Turystyki.

Studenci mają do wyboru 10 kierunków i około stu specjalności. Absolwenci znajdują pracę  we wszystkich działach i sferach gospodarki, we wszystkich przedsiębiorstwach – począwszy od stanowisk finansowo-księgowych, poprzez stanowiska związane z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem, marketingiem aż po stanowiska kierownicze najwyższego szczebla – prezesów i dyrektorów firm czy głównych księgowych. Pracują w dużych bankach i różnych instytucjach finansowych. Menadżerowie wielkich korporacji, maklerzy giełdowi, specjaliści od HR czy Public Relations to jedne z najbardziej dochodowych zawodów, w których można się specjalizować podejmując studia ekonomiczne.

Dzień Otwarty UE: piątek 31 marca, godz. 10:00, budynek Centrum Kształcenia Ustawicznego, Wrocław, ul. Kamienna 43-59, vis a vis kampusu.

Jolanta Nowacka

Dyskusja (0 komentarzy)