Aktualności
Szkoły wyższe
19 Marca
Źródło: www2.pwsz-ns.edu.pl
Opublikowano: 2019-03-19

Edukacyjna współpraca

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu objęła patronatem naukowym Elitarne Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu. W ten sposób szkoła średnia dołączyła do grona 19 jednostek partnerskich, z którymi współpracuje obecnie nowosądecka PWSZ.

Bilateralna kooperacja zakłada wspieranie przez uczelnię placówki oświatowej w obszarach obejmujących m.in. doradztwo skierowane do uczniów i rodziców zainteresowanych wyborem dalszego kierunku kształcenia zgodnego z posiadanymi przez kandydatów predyspozycjami. Dzięki obopólnemu porozumieniu licealiści będą mogli ponadto skorzystać z organizowanych przez PWSZ zajęć sportowych czy kulturalnych, a także brać udział w konferencjach naukowych, seminariach oraz różnego rodzaju wykładach otwartych.

Zaplanowane działania posłużą zacieśnieniu dwustronnej relacji, której trzon stanowi wspólnota edukacyjna.

az

(źródło: pwsz-ns.edu.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)