Aktualności
Szkoły wyższe
10 Września
Źródło: Bogumił Kidziak Architekt
Opublikowano: 2021-09-10

Efektowna koncepcja przebudowy PWSIiP w Łomży

Imponującą siedzibę zyska Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Uczelnia rozstrzygnęła konkurs na koncepcję rozbudowy swoich budynków.

Zwycięska praca Bogumiła Kidziaka z Warszawy zakłada połączenie głównej siedziby PWSIiP z biurowcem znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie poprzez budowę przeszklonego łącznika. W przyszłości to tam przeniesie się centrum  uczelni. Dwupoziomowy budynek o lekkiej, przejrzystej konstrukcji, będzie pełnił rolę atrium – głównego miejsca spotkań, wypoczynku. Pierwszy poziom zostanie przeznaczony na dydaktykę, drugi – na co dzień jako hol główny będzie wykorzystywany na organizację wydarzeń, uroczystości, wykładów. Dzięki mobilnym ścianom można tam wydzielić salę wielofunkcyjną z rozsuwaną widownią na ok. 200 miejsc.

Przestrzeń związana z budynkami edukacyjnymi zmienia się. Ten budynek jest wyrazem tej tendencji łączenia, przenikania się przestrzeni wielofunkcyjnych, które dają możliwość równocześnie nauki i rekreacji. Ten budynek ma szansę stać się ikoną architektury, nie tylko miasta czy regionu, ale i Europy – zwraca uwagę dr Janusz Grycel, przewodniczący sądu konkursowego.

Jak podkreślono w uzasadnieniu werdyktu jury, autorzy projektu trafnie wkomponowali zwartą formę łącznika, wpisującą się w istniejącą tkankę zabudowy. Uznanie wzbudziły także rozwiązania przestrzenne nowej formy oraz nowatorskie zastosowanie ażurowego przekrycia, podkreślające wielofunkcyjność jednoprzestrzennego wnętrza. W sumie nowa zabudowa dla obu obiektów przy ul. Akademickiej oraz łącznika między nimi wyniesie ponad 1600 metrów kwadratowych.

W projekcie intencjonalnie nawiązałem do charakterystycznych elementów regionu. Pojawiają się tu ślady meandrów Narwi, sklepienie z liści, element podobny do plecionego kosza, nawiązujący do kultury ludowej. To jest dla mnie wyzwanie, ale im trudniej, tym projekt może być lepszy – opowiada Bogumił Kidziak.

Biurowiec za główną siedzibą zostanie przeznaczony głównie na sale dydaktyczne oraz pomieszczenia dla administracji i wykładowców. Oba budynki zyskają jednolity wygląd– wyrównana zostanie ich wysokość i kolorystyka (jasna szarość), która nawiąże też do stylu pozostałych obiektów kampusu. Efekt ujednolicenia elewacji osiągnięty zostanie też przez jednorodną ramę kompozycji pomieszczeń w szczytowej elewacji. Jako materiały wykończeniowe zaplanowano beton, drewno, szlachetny tynk. Zaproponowana koncepcja ma bardzo nowoczesną, efektowną formę.

Zmieni się też otoczenie uczelni. W północnej części terenu pozostanie parking, zmodernizowana zostanie jego nawierzchnia (pokrycie kostką granitową) oraz system oświetlenia (zastosowane panele fotowoltaiczne, proponuje się stację ładowania samochodów elektrycznych). Teren zostanie obsadzony szpalerami drzew. Parking może okazjonalnie w połączeniu z niższym poziomem łącznika stanowić całość wykorzystywaną np. na targi, wystawy, imprezy okazjonalne.

Południowa część działki będzie przeznaczona na ogród – łąkę. Przewidziane jest utworzenie nowych ciągów zieleni łączących budynki kampusu. Zieleń pojawi się też na dachu adaptowanego biurowca, a także w otoczeniu: w skrzyniach i donicach, z pasieką uli i miejscami do wypoczynku, systemem retencji wody i ogrodami deszczowymi. Powierzchnie na zewnątrz mają przepuszczać wodę, a kompozycje roślinne dobrane zostaną tak, aby były przyjazne owadom, zwłaszcza zapylającym.

To będzie fajne miejsce nie tylko dla uczelni, ale i miasta. Realizacja zależy od tego, jak szybko będzie przygotowana dokumentacja, liczę że będzie to rok. Środki wstępnie mamy zabezpieczone, ale będziemy też ubiegać się o dofinansowanie. Chcemy z pracami budowlanymi wejść w przyszłym roku, zależy nam, aby to się zadziało jak najszybciej – mówi prof. Dariusz Surowik, rektor PWSIiP w Łomży.

źródło: PWSIiP

Dyskusja (0 komentarzy)