Aktualności
Szkoły wyższe
30 Listopada
Źródło: www.ug.edu.pl
Opublikowano: 2018-11-30

Energetyka źródeł rozproszonych – nowy kierunek w Gdańsku

Uniwersytet Gdański oraz Politechnika Gdańska utworzą wspólny interdyscyplinarny i unikatowy kierunek studiów – energetyka źródeł rozproszonych. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane na UG.

Jak zgodnie twierdzą eksperci, energetyka rozproszona w dużo większym stopniu zapewnia bezpieczeństwo energetyczne państwa aniżeli scentralizowana. Jednocześnie maleje rola energetyki konwencjonalnej, a rośnie udział i znaczenie odnawialnych źródeł energii. Powołanie nowego kierunku studiów – energetyka źródeł rozproszonych – jest zatem odpowiedzią na potrzeby rozwoju nowoczesnego państwa.

Porozumienie o wspólnym zamiarze utworzenia i prowadzenia studiów w ramach międzyuczelnianego, interdyscyplinarnego i unikatowego kierunku studiów – energetyka źródeł rozproszonych – zostało podpisane 29 listopada. W imieniu Uniwersytetu Gdańskiego podpisała je dr hab. Anna Machnikowska, prof. nadzw. UG, prorektor ds. kształcenia, zaś w imieniu Politechniki Gdańskiej – dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki.

Nowy kierunek studiów będzie prowadzony przez wskazane przez obie uczelnie jednostki, zostanie także przygotowany wspólny program. Dostęp do najlepszych specjalistów a także laboratoriów oraz pracowni Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej zapewni wysoki poziom jakości kształcenia.

Beata Czechowska-Derkacz

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)