Aktualności
Szkoły wyższe
13 Marca
Opublikowano: 2017-03-13

Enklawa dla skrzydlatych

Każdego roku w okresie lęgowym, najczęściej na terenie parków, zdarzają się przypadki znajdowania porzuconych piskląt. W stolicy Wielkopolski opuszczonymi i poturbowanymi ptakami zaopiekuje się obecnie Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którego rektor, prof. Jan Pikul, podpisał właśnie umowę z dyrekcją Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, umożliwiającą rozpoczęcie obsługi weterynaryjnej przez UCMW, przyjmujące od tej pory na mocy obustronnych ustaleń zgłoszenia o rannych i pozostawionych ptakach.

Stworzony w celu realizacji zapisanych postanowień Ptasi Azyl pozwoli leczyć i rehabilitować dzikie ptactwo z terenu miasta, a także udzieli niezbędnych informacji dotyczących sposobów karmienia i kurowania skrzydlatych przyjaciół. Potrzebujące pomocy zwierzęta trafiać będą do specjalnie przygotowanych wolier, by następnie otrzymać fachową pomoc lekarzy weterynarii, działających od 1 marca br. w dni powszednie, niedziele i święta w godzinach od 8.00 do 21.00.

az

(źródło: puls.edu.pl)

Fot. Jerzy Lorych

Dyskusja (0 komentarzy)