Aktualności
Szkoły wyższe
17 Stycznia
Opublikowano: 2020-01-17

ePUAP także w szkołach wyższych?

E-recepty, które zastąpiły druki dotychczas wydawane przez lekarzy, dzięki systemowi ePUAP pozwalają na wykorzystanie recepty w kilku aptekach czy sprawdzenie dawkowania leku zaleconego przez doktora. Trwają rozmowy nad wprowadzeniem platformy ePUAP także w szkolnictwie wyższym. Czy takie rozwiązanie sprawdziłoby się na uczelniach?

Postęp cyfryzacji w Polsce umożliwia załatwianie coraz więcej spraw dnia codziennego bez wychodzenia z domu. Przyszłość daje nadzieję również na jeszcze większą cyfryzację uniwersytetów i zintegrowanie systemów zarządzania z platformą ePUAP.

Czym jest profil zaufany?

Profil zaufany to bezpłatne narzędzie pozwalające na potwierdzenie tożsamości i złożenie podpisu elektronicznego. Można go założyć przez Internet, wykorzystując potwierdzenie z bankowości elektronicznej lub w punkcie potwierdzającym. Za jego pomocą złożymy wniosek w urzędzie, sprawdzimy historię choroby czy sprawdzimy status podania w Urzędzie Pracy. Takie udogodnienie jest wykorzystywane przez coraz więcej instytucji publicznych. Jak wskazuje ministerstwo finansów, w 2017 roku złożono ponad 68 mln dokumentów w formie elektronicznej.

Wirtualna kolejka

Załatwianie formalności na uczelni to problem dla wielu studentów, zwłaszcza tych niepełnosprawnych lub mieszkających daleko od szkoły wyższej, do której uczęszczają. Chociaż z pomocą przychodzą wirtualne dziekanaty i systemy do zarządzania uczelnią, to procesy takie jak rekrutacja czy złożenie pisma do dyrektora lub dyrektorki studiów wiążą się z koniecznością obecności petenta na uczelni.

ePUAPki formalności

Potwierdzenia tożsamości nie jest jednak jedyną przeszkodą przy rekrutacji. Do przeprowadzenia całego procesu niezbędne jest świadectwo maturalne. Poza fizycznym dokumentem istnieje także forma elektroniczna, zapisana w Krajowym Rejestrze Matur. Skorzystała z niego Politechnika Poznańska. Kandydaci na studia, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych, nie musieli wpisywać wyników egzaminu maturalnego. Niestety, to tylko drobne udogodnienie ponieważ oryginał świadectwa maturalnego nadal musiał zostać dostarczony na uczelnię przez kandydata w przypadku dostania się przez niego na wymarzony kierunek. Dostęp do ePUAP oferuje już np. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, która od 2015 roku nie tylko daje możliwość zatwierdzenia profilu zaufanego, ale również składania przez ePUAP wszelkich podań dotyczących spraw uczelnianych, takich jak np. wnioski o przedłużenie sesji, warunkowe powtarzanie przedmiotu czy kolizję egzaminów

Pełna integracja

Na uczelniach wiele dokumentów można złożyć w formie elektronicznej. Okazuje się jednak, że najczęściej i tak wiąże się to z doniesieniem podpisanego egzemplarza w formie fizycznej. Czy dostawcy oprogramowania dla uczelni wprowadzą do swojej oferty ePUAP, który umożliwiłby załatwienie spraw za pomocą Internetu?

Pełna integracja systemu do zarządzania uczelnią wyższą z platformą ePUAP jest możliwa. Obecnie trwają rozmowy ze stroną rządową nad projektem wdrożenia takiej funkcjonalności. Problemem do rozwiązania pozostaje równy dostęp do możliwości testowania dla wszystkich dostawców oprogramowania. Konieczne byłoby porozumienie o współpracy na poziomie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego tak, jak ma to miejsce w przypadku Platformy P1 i e-recepty. Rozwiązaniem mógłby być też ministerialny program walidacji rozszerzeń takich jak ePUAP, zakończony uzyskaniem odpowiedniej aprobaty technicznej. Obawiamy się, że przy braku rozwiązań walidacyjnych i reakcji ze strony ministerstwa istnieją konsorcja, które mogą być faworyzowane. Zapewnienie równych szans na testowane oprogramowania gwarantuje transparentność, przyspieszy proces wdrażania oraz umożliwi studentom i pracownikom szybsze korzystanie z udogodnień. Pozwoli na uniknięcie błędów, które mogą pojawić się przy każdorazowym wprowadzeniu nowych funkcjonalności – mówi Grzegorz Kaliński, Prezes Kalasoft Sp. z o.o. – Wykorzystanie ePUAP w szkolnictwie wyższym oznacza znaczne zmniejszenie kosztów związanych z administracją i obsługą studentów. Zapewni też znaczne odciążenie osób odpowiedzialnych za rekrutację żaków.

materiał: Kalasoft

Dyskusja (0 komentarzy)