Aktualności
Szkoły wyższe
01 Marca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-03-01

ESA Lab – współpraca Europejskiej Agencji Kosmicznej z Koźmińskim

Europejska Agencja Kosmiczna nawiązała stałe partnerstwo z Akademią Leona Koźmińskiego. To kolejny krok agencji do zbudowania ekosystemu relacji z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europe pod nazwą „ESA Lab”. Koźmiński jest obecnie jedyną krajową uczelnią, która kształci kadry menadżerskie dla przemysłu kosmicznego.

Realizacja wspólnego dla Europy programu badania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej, a co za tym idzie – rozwój europejskiego przemysłu kosmicznego, to główny cel Europejskiej Agencji Kosmicznej. Budowa zaplecza badawczego i dydaktycznego jest jednym z kluczowych elementów przedsięwzięcia. Celem inicjatywy podjętej przez ESA jest współpraca akademicka, zarówno w dziedzinie badań naukowych, jak i realizacji wysokiej jakości programów edukacyjnych w zakresie przedmiotów związanych z projektami zrównoważonego biznesu i możliwościami dla przedsiębiorców, jakie stwarza pokojowa eksploracja przestrzeni kosmicznej.

W ESA Lab zrzeszonych jest już 13 uczelni z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Rumunii, Włoch czy Norwegii. W grudniu partnerstwo z ESA Lab podpisała Politechnika Gdańska. Teraz do grona tego dołącza Akademia Leona Koźmińskiego.

Naszą specjalizacją, którą dostrzegła ESA, jest rozwój kadr menadżerskich dla firm i instytucji działających na rzecz eksploracji kosmosu. W 2020 roku uruchomiliśmy pierwsze w Polsce studia podyplomowe, dzięki którym już w czerwcu nasz rynek wzbogaci się o kilkunastu nowych specjalistów przygotowanych do zarządzania projektami kosmicznymi. Od lat prowadzimy projekty naukowe dotyczące ryzyk towarzyszących eksploracji kosmosu – tłumaczy dr hab. Katarzyna Malinowska, prof. ALK, ekspertka od zarządzania ryzykiem projektów kosmicznych, autorka programu studiów podyplomowych „Przedsiębiorczość w sektorze kosmicznym” oraz szefowa Centrum Badań Kosmicznych w Koźmińskim.

Akademia Leona Koźmińskiego od kilku lat, we współpracy z Polską Agencją Kosmiczną i Agencją Rozwoju Przemysłu SA, organizuje seminaria naukowe i konferencje na temat uwarunkowań rozwoju sektora kosmicznego w Polsce, cyberbezpieczeństwa w sektorze kosmicznym, górnictwa kosmicznego czy inżynierii ryzyk kosmicznych. Uczelnia prowadzi badania nad prawnymi aspektami działalności kosmicznej oraz kwestią regulacji systemowych, jest współorganizatorem European Rover Challenge. Pracuje także nad wspólnym przedsięwzięciem badawczym dotyczącym cyberbezpieczeństwa w sektorze kosmicznym z Akademią Sztuki Wojennej.

Europejska Agencja Kosmiczna (European Space Agency, ESA) została utworzona na mocy Konwencji podpisanej w Paryżu 30 maja 1975 roku. Jest organizacją międzyrządową. Jej zadanie to realizacja wspólnego, europejskiego programu badania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Agencja wspiera też rozwój nowoczesnego i konkurencyjnego przemysłu w państwach członkowskich. W Polsce za stymulowanie rozwoju przemysłu kosmicznego i jego regulację odgrywa Polska Agencja Kosmiczna. Jej zadaniem jest m.in. współpraca z międzynarodowymi agencjami oraz administracją państwową w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej, a w przyszłości, po uchwaleniu polskiego prawa o działalności kosmicznej, także licencjonowanie misji kosmicznych.

źródło: ALK

Dyskusja (0 komentarzy)