Aktualności
Szkoły wyższe
07 Marca
Opublikowano: 2018-03-07

Europejski patent dla Akademii

Akademia Morska w Szczecinie uzyskała patent europejski EP2504719 „A method and system of navigational decision support in the process of safe vessel navigation” przyznany przez Europejski Urząd Patentowy.

Przedmiotem patentu jest sposób i układ wspomagania decyzji nawigacyjnych w procesie bezpiecznego prowadzenia obiektu pływającego – będące podstawą systemu NAVDEC.

Twórcami wynalazku są pracownicy Wydziału Nawigacyjnego AM, zespół pod kierunkiem prof. Zbigniewa Pietrzykowskiego w składzie: Piotr Wołejsza, Janusz Magaj, Piotr Borkowski, Jarosław Chomski, Janusz Uriasz, Tadeusz Dziedzic, Marcin Mąka, Witold Kazimierski, Tomasz Szewczuk i Mirosław Wielgosz.

– Patent daje nam znaczącą przewagę konkurencyjną i pozwala wysuwać się na pozycję lidera w dziedzinie systemów wspomagania decyzji w nawigacji – mówi Piotr Wołejsza, prezes zarządu Sup4Nav.

Wyłączność na komercyjne wykorzystanie wynalazku posiada Sup4Nav sp. z o.o. Opatentowane rozwiązanie jest podstawą działania systemu NAVDEC. Wynalazek został wdrożony m.in. na promach PŻB.

Weronika Bulicz

Dyskusja (0 komentarzy)